Bywgraffiad Damiano David: hanes, bywyd preifat a chwilfrydedd

 Bywgraffiad Damiano David: hanes, bywyd preifat a chwilfrydedd

Glenn Norton

Bywgraffiad

  • Damiano David a'r Måneskin, pwy ydyn nhw
  • Dechreuadau'r Måneskin
  • Enw tarddiad Denmarc
  • Måneskin: y lansiad diolch i X Factor 2017
  • Blwyddyn euraidd 2018
  • Måneskin, band amlochrog rhwng cerddoriaeth a sinema
  • O lwyfannau ledled Ewrop i Sanremo 2021<4

Ganed Damiano David ar 8 Ionawr 1999 yn Rhufain. Ar ôl dechrau astudiaethau clasurol, yn 2014 sefydlodd y band Måneskin . Mae'r llwyddiant sy'n deillio o'i gyfranogiad yn X Factor 2017 yn ei arwain i adael yr ysgol. Rhwng 2020 a 2021 daeth yn enwog roc rhyngwladol. Gawn ni weld isod yng nghofiant y band beth yw hanes Damiano David a'i gyd-gerddorion.

Damiano David

Mae Damiano David a Måneskin, pwy ydyn nhw

Måneskin yn fand sy'n cael ei nodweddu gan edrychiad a synau sy'n gallu goresgyn Eidaleg a chynulleidfaoedd rhyngwladol. Mae aelodau Måneskin wedi dod yn wynebau cyfarwydd i’r cyhoedd, yn rhinwedd eu cysegriad ar lwyfan X Factor (rhifyn 11eg, a ddarlledwyd rhwng 14 Medi a 14 Rhagfyr 2017). Mae'r grŵp cerddorol hwn, a aned yn Rhufain yn 2015 , wedi cael llwyddiant gwirioneddol ryfeddol mewn ychydig flynyddoedd yn unig. Cyn iddynt gymryd rhan yng Ngŵyl Sanremo 2021, gadewch i ni olrhain prif gamau eu cynnydd meteorig i lwyddiant.

Gweld hefyd: Bywgraffiad o Patrick Swayze

Måneskin

Dechreuadau Måneskin

Victoria De Angelis a Thomas Raggi , basydd a gitarydd Måneskin yn y drefn honno, wedi adnabod ei gilydd ers i'r ddau fynychu'r un ysgol ganol. Hyd yn oed o wybod eu hoffterau am gerddoriaeth, dim ond ym mis Awst 2015 maen nhw'n dod yn agosach ac yn penderfynu sefydlu'r band. Mae'r canwr Damiano David yn ymuno â'r grŵp yn ddiweddarach; diolch i gyhoeddiad a bostiwyd ar Facebook, gellir ystyried bod yr hyfforddiant wedi'i gwblhau pan fydd y drymiwr Ethan Torchio yn cyrraedd.

Gweld hefyd: Valentina Cenni, bywgraffiad, hanes, bywyd preifat a chwilfrydedd Pwy yw Valentina Cenni

Enw tarddiad Denmarc

Ymhlith y chwilfrydedd pwysicaf am y grŵp mae dewis yr enw . Mae o darddiad Daneg (ysgrifennir yr enw cywir fel a ganlyn: Måneskin, gyda'r å yn cael ei ddarllen gyda sain ganolraddol rhwng yr a a'r Lladin o ) . Dyma idiom wreiddiol y basydd Victoria (aka Vid De Angelis), sy'n dewis mynegiant yn ei hiaith frodorol, y gellir ei gyfieithu i'r Eidaleg fel "chiaro di luna" , i groesawu prosiect lle mae'n credu'n gryf.

Måneskin, o'r chwith: Ethan Torchio , Damiano David , Vic De Angelis a Thomas Raggi

Måneskin: y lansiad diolch i X Factor 2017

Ar ôl dwy flynedd o waith i ddod o hyd i’w steil eu hunain, yn 2017 fe lwyddon nhw i oresgyn y detholiadau ar gyfer yr unfed ar ddegrhifyn X Factor. Felly maen nhw'n cymryd rhan ym mhenodau nos y sioe dalent, gan orffen yn ail , hefyd diolch i ddewisiadau'r beirniad Manuel Agnelli. Yn rhinwedd y lleoliad rhagorol, mae Måneskin yn rhyddhau Chosen , albwm sy'n cynnwys y sengl homonymous. Mae'r ddau wedi'u hardystio yn blatinwm dwbl ar ôl cyfnod byr iawn.

Blwyddyn aur 2018

Ym mis Ionawr 2018 mae’r Måneskin yn cael eu galw i gymryd rhan fel gwesteion yn y sioe Che tempo che fa ( gan Fabio Fazio ); mae'r digwyddiad yn nodi eu ymddangosiad cyntaf ar y darlledwr cyhoeddus cenedlaethol. Dyma'r cyntaf o nifer o ymddangosiadau teledu . Yn sefyll allan ymhlith y rhain mae'r rhai yn E Poi c'è Cattelan (a gynhelir gan Alessandro Cattelan ar Sky Uno) a Ossigeno (dan ofal Manuel Agnelli ar Rai 3).

Eu hail sengl yn cael ei rhyddhau ym mis Mawrth: Morirò da re . Tra ym mis Mehefin maent yn ymddangos am y tro cyntaf o flaen cynulleidfa fawr fel honno yn y Wind Music Awards ; ar y cam hwn mae eu gwaith yn cael ei gydnabod trwy ddyfarnu dwy wobr am yr albwm Chosen . Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach buont yn perfformio yn RadioItaliaLive - y cyngerdd ac yng Ngŵyl Haf Wind . Mae apwyntiad byw gwych arall yn eu gweld yn agor dyddiad Milan ar gyfer cyngerdd Imagine Dragons ar 6Medi 2018.

Måneskin, band amlochrog rhwng cerddoriaeth a sinema

Tua diwedd Medi 2018 rhyddhawyd y sengl Torna a casa , sydd wedi profi ei hun ers hynny. roedd y darnau cyntaf ar y radio yn llwyddiant mawr. Hon hefyd yw'r sengl gyntaf a ryddhawyd gan Måneskin i lwyddo i gyrraedd brig y senglau uchaf yn FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). Ym mis Hydref, mae'r cerddorion yn dychwelyd i'r llwyfan a benderfynodd eu llwyddiant: maent yn chwarae yn ystod noson fyw gyntaf X Factor 12 .

Yn yr un mis rhyddheir albwm stiwdio cyntaf , Il ballo della vita . Ar lefel hyrwyddo, dynodir y dull arloesol ac sy'n gogwyddo at amgyffred tueddiadau rhyngwladol y band; maent yn dewis sgrinio cyflwyniad docufilm mewn rhai sinemâu Eidalaidd dethol, gan sicrhau elw da. Dilynir yr albwm gan daith ryngwladol, sy'n dechrau ym mis Tachwedd 2018 ac sydd wedi gwerthu allan ar bob cam. Mae'r adborth ardderchog yn arwain y grŵp i gynyddu nifer y dyddiadau, gan ymestyn y daith i'r haf canlynol hefyd.

O lwyfannau ledled Ewrop i Sanremo 2021

Ym mis Ionawr 2019 rhyddhawyd trydedd sengl yr albwm. Y teitl yw Ofn neb . Dilynir ef ymhen tri mis gan ryddhad L'altramaint . Mae galwad y gynulleidfa yn llawer cryfach na galwad stiwdio'r band. Dyna pam eu bod yn parhau i gysegru eu hunain ag angerdd i ddyddiadau'r daith Ewropeaidd, sy'n parhau tan fis Medi. Ar ben hynny, yn y cyfnod hwn mae'r fideo o Y geiriau pell yn cael ei ryddhau, y gân olaf a gymerwyd o'r albwm, sydd i fod i ddod yn llwyddiant ar unwaith, hefyd o ran tueddiadau ar lwyfannau cynnwys fideo.

Damiano David

Mae'r cadarnhad hwn yn troi allan i fod yn arbennig o bwysig i'r Måneskin, gan fod y gân yn un o'r rhai sy'n cynrychioli eu orau. gweledigaeth artistig . Y flwyddyn ganlynol, yn syth ar ôl rhyddhau'r sengl newydd, Vent'anni , cyhoeddwyd eu presenoldeb yn y rhestr o gyfranogwyr yng Ngŵyl Sanremo 2021 . Ar lwyfan Ariston, mae'r band yn cyflwyno cân gyda theitl trawiadol: Shut up and good . Y gân gyda chymeriad roc cryf wedyn yw enillydd yr Ŵyl.

Ychydig wythnosau yn ddiweddarach mae Damiano yn datgelu enw ei bartner: Giorgia Soleri , dylanwadwr.

Ar Fai 23, 2021, mae'r Måneskin, gyda'u “Shut up and good”, yn ennill Cystadleuaeth Cân Eurovision. O hynny ymlaen, mae taith ryngwladol ddi-stop yn cychwyn sy'n mynd â nhw i'r Unol Daleithiau. Yn UDA maent yn westeion i rai o raglenni teledu mwyaf poblogaidd y genedl gyfan. Yn yr hydrefmaent yn agor cyngerdd o'r Rolling Stones ac ychydig ddyddiau'n ddiweddarach maent yn enillwyr Gwobrau Cerddoriaeth Ewrop MTV .

Ar ddechrau 2023 mae trydydd albwm stiwdio Måneskin " Rush! " yn cael ei ryddhau, gyda rhai senglau o'i flaen, gan gynnwys " The Loneliest ".

Ar ddechrau Mehefin 2023, daeth y cyhoeddiad bod Damiano a Giorgia Soleri wedi hollti: honnir ei fod mewn perthynas â’r model Martina Taglienti.

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .