Massimo Recalcati, bywgraffiad, hanes a bywyd Bywgraffiadarlein

 Massimo Recalcati, bywgraffiad, hanes a bywyd Bywgraffiadarlein

Glenn Norton

Bywgraffiad

 • Massimo Recalcati, hyfforddiant
 • Bywyd preifat Massimo Recalcati
 • Meddyliau Massimo Recalcati
 • Teledu, y llyfrau, y theatr
 • Y theatr
 • Llyfrau Massimo Recalcati

Ganed Massimo Recalcati ym Milan ar 28 Tachwedd 1959. Mae'n un o'r rhai pwysicaf arbenigwr seicdreiddiad yn yr Eidal. Daeth yn adnabyddus iawn ar ddiwedd y 2010au diolch i deledu. Ond pwy yn union yw'r cymeriad enwog iawn hwn yn ei faes? Byddwn yn ceisio dod i'w adnabod yn well trwy olrhain bywgraffiad byr lle byddwn yn darganfod ei fywyd cyhoeddus a phreifat.

Massimo Recalcati, hyfforddiant

Recalcati yw un o'r gweithwyr proffesiynol mwyaf adnabyddus a mwyaf sefydledig ym maes seicdreiddiad. Fe'i magwyd yn Cernusco Sul Naviglio mewn teulu o dyfwyr blodau, gyda'i dad a oedd am iddo ddilyn traddodiad entrepreneuraidd y teulu. Felly mynychodd gwrs proffesiynol dwy flynedd mewn blodeuwriaeth, yna graddio o sefydliad agrotechnegol yn Quarto Oggiaro (Milan). Ei nod, fodd bynnag, yn y blynyddoedd hyn yw dod yn feistr. Mae Massimo yn penderfynu cofrestru yn y Gyfadran Athroniaeth lle graddiodd yn 1985.

Cynrychiolir y cam anferth go iawn, fodd bynnag, gan yr arbenigedd dilynol, y mae'n ei gyflawni ar ôl pedair blynedd, Seicoleg Gymdeithasol , a hyfforddiant parhaus sy'n parhau i fynyhyd at 2007 rhwng Milan a Pharis. Ym mhrifddinas Ffrainc dilynodd ysgol feddylfryd Jacques-Alain Miller ym maes seicdreiddiad.

Mae pob un ohonom yn cario o fewn ni alwedigaeth, rydym yn cael eu gwneud ar gyfer y llwybr hwnnw: pan fyddwn yn colli golwg ar y llinell hon, yna seicdreiddiad yn ymyrryd. Neu grefydd.

Mae'n cael ei ystyried yn un o'r gweithwyr proffesiynol mwyaf adnabyddus a mwyaf poblogaidd yn y maes hwn yn yr Eidal ac mae'n un o aelodau Cymdeithas Lacanaidd yr Eidal , yn ogystal â chyfarwyddwr o'r Sefydliad Ymchwil Seicdreiddiad Cymhwysol .

Yn y cyfnod rhwng 1994 a 2002, roedd Massimo Recalcati hefyd yn gyfarwyddwr gwyddonol yr ABA, cymdeithas sy'n astudio'n fanwl yr achosion sy'n achosi anorecsia a bwlimia.

Diolch i'w sgiliau sylweddol a ddysgwyd dros y blynyddoedd, mae wedi cael nifer o gadair addysgu mewn cyfadrannau prifysgolion Ewropeaidd pwysig megis Lausanne, Milan, Urbino a Pesaro.

Gweld hefyd: Bywgraffiad o Benito Mussolini....

Massimo Recalcati

Gweld hefyd: Bywgraffiad o Jerome David Salinger

Nid yw ei ymrwymiad proffesiynol yn gwybod unrhyw derfynau ac yn 2003 sefydlodd Jonas Onlus , canolfan clinig seicdreiddiol ar gyfer newydd. symptomau. Yn 2007 creodd Palea , seminar parhaol ar gwyddorau cymdeithasol a seicdreiddiad.

Yn ogystal â'r maes clinigol, mae gweithgaredd Recalcati hefyd yn ymestyn i'r un cyhoeddi: mae'n cydweithio â thŷ cyhoeddi Feltrinelligofalu am y gyfres Heirs ; mae hefyd yn cydweithio ag argraffiad Mimesis, gan wirio'r gyfres Astudiaethau Seicdreiddiad ; mae hefyd yn golygu sawl traethawd ac yn cydweithio'n frwd â phapurau newydd cenedlaethol fel La Repubblica ac Il Manifesto.

Bywyd preifat Massimo Recalcati

Yn ffodus, nid yw'r ymrwymiad sylweddol yn y maes proffesiynol wedi peryglu ei fywyd preifat, hyd yn oed os yw Massimo Recalcati bob amser wedi ceisio cadw'r cyfrinachedd mwyaf amdano. Yr hyn sy'n hysbys yw bod ganddo wraig, Valentina, a dau o blant: Tommaso, a aned yn 2004, a Camilla.

Massimo Recalcati gyda'i wraig Valentina, yng Ngwlad yr Iâ. Llun a dynnwyd o'i dudalen Facebook swyddogol

Meddyliau Massimo Recalcati

I ddechrau, canolbwyntiodd ei waith ym maes seicdreiddiad yn gyfan gwbl ar anhwylderau bwyta; gan ddechrau o'r rhain, mae wedyn yn canolbwyntio ar agweddau eraill fel dibyniaeth, panig ac iselder. Yng nghanol meddwl Massimo Recalcati mae rhagdybiaethau Jacques Lacan , un o seicdreiddiwyr mwyaf Ffrainc, sy'n seilio ei draethodau ymchwil ar y deuoliaeth barhaus rhwng jouissance a awydd .

At hyn, mae Recalcati wedyn yn ychwanegu'r berthynas rhwng tad a mab a'r cysylltiadau math-teulu y mae'r un â'rmam.

Heblaw hyn, mae ganddo ddiddordeb hefyd yn y newidiadau parhaus a welwyd yn y gymdeithas fodern. Mae hyn yn ei arwain yn 2017 i ennill gwobr bwysig Ernest Hemingway o ddinas Lignano Sabbiadoro. Maes diddordeb olaf yw rhwng yr arfer celf ac astudio seicdreiddiad. Yn wir, bu'n curadu arddangosfeydd celf yn ail hanner y 2010au rhwng Pisa a Rhufain, nes cyrraedd y sgrin fach gyda'r rhaglen deledu "The unconscious of the work", a ddarlledwyd yn 2016 gan sianel Sky Arte.

Teledu, llyfrau, theatr

Mae Massimo Recalcati yn dod yn enw sy'n hysbys i'r cyhoedd yn gyffredinol gan ddechrau o 2018, diolch i raglen deledu Rai 3 "Lessico famigliare": mewn penodiadau pedair wythnos, mae'r athro yn ymdrin â thema'r teulu trwy iaith seicdreiddiol; mae’r senograffeg yn cynnig gwers o flaen cynulleidfa fel petai’n neuadd academaidd fawr, serch hynny nid oes prinder cyfraniadau megis cyfweliadau â chymeriadau amrywiol. Yn benodol, y ffigurau a'r rolau a ddadansoddwyd yw rhai'r fam, y tad, y mab a'r ysgol.

Bob amser yn yr un flwyddyn, mae'n ymddangos ar sianel La Effe yn "Llyfr ar agor", rhaglen ddogfen hunangofiannol sy'n cysylltu ei stori bersonol â stori'r genhedlaeth a anwyd yn y 60au. Y teitl yw "Llyfr ar agor" yn cael ei gymryd yn y ffordd homonymouso'i lyfr.

Ar ddechrau 2019 mae'n dychwelyd i'r teledu ar Rai 3 gyda "Lessico amoroso": saith pennod ar thema cariad, sy'n parhau â fformat "Lessico amoroso". O ystyried llwyddiant a diddordeb y cyhoedd, mae'r cynhyrchiad teledu hefyd yn parhau y flwyddyn ganlynol: ar ddiwedd mis Mawrth 2020 mae "Lessico Civile" yn cychwyn, lle mae Massimo Recalcati yn mynd i'r afael â themâu'r ffin, casineb, anwybodaeth, ffanatigiaeth a rhyddid.

Y theatr

Rhwng 2018 a 2019 Mae Recalcati yn rhoi benthyg ei ymgynghoriaeth i ddramatwrgi rhai perfformiadau theatrig: "In nome del padre" (2018) a "Della mother" (2019), dwy bennod gyntaf y drioleg "Yn enw'r tad, y fam, y plant" (2018), gan Mario Perrotta, actor, dramodydd, a chyfarwyddwr theatr.

Yna mae'r athro yn ysgrifennu "La notte di Gibellina" ar gyfer y theatr, testun sy'n cael ei ddehongli gan yr actor Alessandro Preziosi a'i lwyfannu yn y Grande Cretto di Gibellina, ddiwedd mis Gorffennaf 2019.

Massimo Recalcati

Ysgrifennodd Chiara Gamberale amdano:

Dydyn ni ddim yn hongian o gwmpas cymaint: fe yw'r gorau oll. Wrth siarad amdanom ni, faint mae'r hyn sy'n ein brifo yn brifo, beth allai wneud i ni deimlo'n dda - neu o leiaf yn well - pe bai dim ond yn dod o hyd i'r dewrder i edrych ar ein gilydd (yn wir, y tu ôl i'r gwddf, lle yn ôl Lacan, i bawb mae yna ysgrifenir cyfrinach ei dynged). Does neb yn hoffiMae Massimo Recalcati yn gwneud inni deimlo ein bod yn cael ein cwestiynu hyd yn oed os nad ydym ei eisiau, yn enwedig os nad ydym ei eisiau: fel plant, fel rhieni. Gan bobl sydd angen cariad o leiaf cymaint ag y maent yn ei ofni.

7 - Sette, Corriere della Sera, 24 Mai 2019

Llyfrau gan Massimo Recalcati

Ers y 1990au cynnar, mae Recalcati wedi ysgrifennu a golygu amryw gyhoeddiadau golygyddol, traethodau yn bennaf. Cyfieithir ei lyfrau i lawer o ieithoedd. Yma rydym yn cyfyngu ein hunain i restru rhai o'i deitlau gan ddechrau o'r flwyddyn 2012:

 • Portreadau o Ddymuniad (2012)
 • Jacques Lacan. Awydd, mwynhad a goddrychiad (2012)
 • The Telemachus complex. Rhieni a phlant ar ôl machlud haul y tad (2013)
 • Nid yw fel o'r blaen. Er clod i faddeuant mewn bywyd cariad (2014)
 • Amser gwers. Am ddysgeidiaeth erotig (2014)
 • Dwylo'r fam. Awydd, ysbrydion ac etifeddiaeth y fam (2015)
 • Dirgelwch pethau. Naw portread o artistiaid (2016)
 • Cyfrinach y mab. O Oedipus i'w fab ailddarganfod (2017)
 • Yn erbyn aberth. Y tu hwnt i'r ysbryd aberthol (2017)
 • Tabŵau'r byd. Ffigurau a mythau am yr ymdeimlad o'r terfyn a'i groes (2018)
 • Llyfr agored. Bywyd yw ei lyfrau (2018)
 • Cadwch y cusan. Gwersi byr ar gariad (2019)

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .