Bywgraffiad o Pedro Almodovar

 Bywgraffiad o Pedro Almodovar

Glenn Norton

Bywgraffiad • Genio espanol

 • Plentyndod ac ieuenctid
 • Pedro Almodovar yn y 70au a'r 80au
 • Y 90au a'r 2000au
 • Y blynyddoedd 2010 a 2020
 • Ffilmograffeg hanfodol gan Pedro Almodovar

Ganed Pedro Almodóvar Caballero yn Calzada de Calatrava (Castile La Mancha, Sbaen) ar 24 Medi 1951.

Plentyndod ac ieuenctid

Pan nad oedd Pedro bach ond yn wyth oed, gadawodd ei deulu ei dref enedigol ac ymfudo i dalaith Sbaenaidd arall. Felly bu’n byw ei blentyndod a’i lencyndod yn Extremadura, cyn symud eto i ddinas fwy, Madrid, ar ddiwedd y 1960au.

Y tro hwn, fodd bynnag, nid yn unig y mae Pedro yn gadael iddo’i hun gael ei arwain gan benderfyniadau’r teulu, ond mae’n dechrau cael syniadau clir iawn am yr hyn y mae am ei wneud: gwyntyllu ei creadigedd anadferadwy a mynd i mewn i fyd sinema .

Yn aflonydd ac ansefydlog, yn un ar bymtheg oed torrodd ar ei astudiaethau, dechreuodd weithio fel clerc mewn cwmni ffôn i gynnal ei hun (ni fyddai'n treulio llai na deuddeg mlynedd o'i fywyd yno), ond yn y yn y cyfamser dechreuodd ymroi i ffilmio rhaglenni dogfen , ffilmiau cartref a ffilmiau byrion, yn ogystal â chyhoeddi comics a straeon mewn cylchgronau tanddaearol; ymhlith gweithgareddau niferus y cyfnod hwn, mae hefyd yn cymryd rhan fel actor mewn rhai sioeau o'r cwmni "Los Goliardos";mae hefyd yn mynychu band pync-roc (mae atgofion o'r profiad hwn i'w cael mewn llawer o'i ffilmiau).

Pedro Almodovar yn y 70au a'r 80au

Mae'r ffilm fer gyntaf gan Pedro Almodovar yn dyddio'n ôl i 1974; dilynodd dwsin cyn ei ymddangosiad cyntaf yn y ffilm nodwedd , a gyrhaeddodd ym 1980. Dyna ddechrau ei yrfa ddisglair, diolch i arddull gyfoethog a threiddgar .

Yn yr 80au cynnar hynny, ymhlith pethau eraill, daeth yn rhan o'r mudiad tanddaearol a fyddai'n cynhyrchu'r ffenomen o " movida " ac a fyddai'n adnewyddu panorama artistig, cerddorol a diwylliannol Madrid .

Gweld hefyd: Keanu Reeves, bywgraffiad: gyrfa, bywyd preifat a chwilfrydedd

Pedro Almodovar

O’i gymharu â chynhyrchiad Almodovar, dyna’r blynyddoedd pan wnaeth y ffilmiau cyntaf a ddosbarthwyd mewn gwirionedd yn ffordd fawr : "Pepi, Luci Bom a merched eraill y criw" a "Labyrinth of passions".

Ym 1983, am yn ail mewn sinema cymysgedd creadigol, cerddoriaeth ac ysgrifennu, ffurfiodd y ddeuawd Almodóvar-McNamara , a ryddhaodd ddisg , a chreu cymeriad Patty Diphusa , seren porn sy'n siarad am ei anturiaethau yn y cylchgrawn "La Luna de Madrid".

Mae'r ffilmiau "The indiscreet charm of sin", "Beth ydw i wedi'i wneud i haeddu hyn?!", "Matador" a "Deddf awydd" yn dilyn.

Ym 1987, ynghyd â'i frawd Agustin Almodovar, sefydlodd gwmni cynhyrchu .

Gyda "Merched ar Ymyl Chwalfa Nerfol"(1988, wedi'i ysbrydoli'n rhydd gan Y llais dynol gan Jean Cocteau) Pedro Almodovar yn cyrraedd y cysegru ar lefel ryngwladol ; coronir y llwyddiant ag enwebiad Oscar a rhestr ddiddiwedd o wobrau a gwobrau ar draws y byd.

Y 90au a'r 2000au

Bu'r ffilmiau canlynol yn llwyddiannus ar draws y byd: "Legami!", "Sodlau uchel", "Kika", "Blodyn fy nghyfrinach" a "Shaky Cig".

Gweld hefyd: Gabriele Salvatores, cofiant

Yn 2000, ar ôl y Palme d'Or yn 1999 yn Cannes fel cyfarwyddwr gorau ar gyfer "All about my mother", derbyniodd yr Oscar am yr un ffilm, gan goron ar lwyddiant byd-eang gan feirniaid a'r cyhoedd. Mae'r mwyaf diweddar "Siarad â hi", "La mala educación", "Volver", "Y cofleidiau torri", yn cwblhau ei ffilmograffeg.

Y blynyddoedd 2010 a 2020

O 2011 yw'r ffilm "The skin I live in", a gyflwynir mewn cystadleuaeth yn Cannes ac a ysbrydolwyd gan nofel gan Thierry Jonquet.

Yn 2019, yng Ngŵyl Ffilm Fenis, derbyniodd Pedro Almodovar y Golden Lion ar gyfer Cyflawniad Oes .

Ffilmograffeg hanfodol o Pedro Almodovar

 • 1980 - Pepi, Luci, Boom a merched eraill y criw - Pepi, Luci, Boom a chicas del monton eraill
 • 1982 - Labrinth angerdd - Laberinto de pasiones
 • 1983 - Swyn annoeth pechod - Entre tinieblas
 • 1984 - Beth ydw i wedi'i wneud i haeddu hyn? - Que adlais yopara merecer esto?
 • 1986 - Matador - Matador
 • 1987 - Cyfraith awydd - La ley del deseo
 • 1988 - Merched ar fin chwalfa nerfol - Merched ar ymyl trawiad ar y nerf
 • 1990 - Clymwch fi! - Atame!
 • 1991 - Sodlau uchel - Tajones lejanos
 • 1993 - Kika. Corff ar fenthyg - Kika
 • 1995 - Blodyn fy nghyfrinach (La flor de mi secreto)
 • 1997 - Carne Tremula (Carne trémula)
 • 1999 - Popeth fy mam (Todo sobre mi madre)
 • 2001 - Siarad â hi (Hable con ella)
 • 2004 - La mala educación (La mala educación)
 • 2006 - Volver
 • 2009 - cofleidiau wedi torri (Los abrazos rotos)
 • 2011 - Y croen rwy'n byw ynddo
 • 2013 - Y cariadon sy'n mynd heibio
 • 2016 - Julieta
 • 2019 - Poen a Gogoniant
 • 2021 - Paralelas Mamau

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .