Kristen Stewart, bywgraffiad: gyrfa, ffilmiau a bywyd preifat

 Kristen Stewart, bywgraffiad: gyrfa, ffilmiau a bywyd preifat

Glenn Norton

Bywgraffiad

 • Plentyndod a hyfforddiant
 • Dechrau ym myd teledu a sinema
 • Kristen Stewart yn ail hanner y 2000au
 • The Twilight saga
 • Y 2010au
 • Y 2020au
 • Bywyd preifat

Actores Americanaidd yw Kristen Stewart. Fe'i ganed ar Ebrill 9, 1990 yn Los Angeles i deulu a lyncodd yr alwedigaeth am adloniant: ei fam yw Jules Mann, sgriptiwr a chyfarwyddwr o Awstralia; y tad yw John Stewart, cynhyrchydd teledu Americanaidd.

Kristen Stewart

Gweld hefyd: Stefano Bonaccini, bywgraffiad Bywgraffiadarlein

Plentyndod a hyfforddiant

Er iddi gael ei geni yng Nghaliffornia, treuliodd Kristen ei phlentyndod yn Colorado a Pennsylvania. Ynghyd â'i frawd hŷn Cameron, anadlodd awyr y teulu ar unwaith wedi'i drwytho â chariad ac angerdd am sinema, ac am adloniant yn gyffredinol.

Mae ei deulu hefyd yn cynnwys dau frawd mabwysiadol, Taylor a Dana.

Dechreuodd gyrfa Kristen yn gynnar iawn, a hithau ond yn wyth oed, ar ôl i asiant sylwi ei bod yn perfformio yn yr ysgol: drama Nadolig oedd hi.

Ei ymddangosiad cyntaf ar y teledu ac yn y sinema

Mae’r ymddangosiad cyntaf ar y sgrin fach yn dod yn fuan: yn ddim ond 9 oed mae Kristen Stewart yn cymryd rhan fel ychwanegol yn y ffilm deledu "The Child from the Sea" (The Thirteenth Year, 1999), a gyfarwyddwyd gan Duwayne Dunham.

Y flwyddyn ganlynol, 2000, gwnaeth yr actores o Galiffornia ei ffilm gyntaf ; y ffilmdan sylw yw “The Flintstones in Viva Rock Vegas”.

Yn y ddwy flynedd ganlynol bu’n serennu ochr yn ochr â Glenn Close yn y ffilm o’r enw “The safety of objects” (2001) ac ochr yn ochr â Jodie Foster yn y ffilm gyffro “Panic Room” (2002). Yn y ffilm olaf, a gyfarwyddwyd gan David Fincher , mae Kristen yn chwarae rhan bwysig ei merch, Sarah Altman.

Gweld hefyd: Bywgraffiad Simonetta Matone: hanes, gyrfa a chwilfrydedd

Flwyddyn yn ddiweddarach cymerodd ran yn ffilmio'r ffilm "Dark Presences in Cold Creek", gyda Sharon Stone .

Kristen Stewart yn ail hanner y 2000au

Ymhlith y genres a ffefrir gan yr actores Americanaidd, a ystyrir gan lawer yn blentyn rhyfeddol o sinema Americanaidd, mae'r wefr a yr antur .

Ac yn wir yn 2005 bu'n serennu yn y ffilm "Zathura - A space Adventure", gyda Tim Robbins .

Yna daw rôl mewn ffilm ddwys ac ymroddedig: "Into the Wild", gan gyfarwyddwr Sean Penn (2007); yma mae Kristen yn chwarae rhan merch mewn cariad â phrif gymeriad y tramp.

Bob amser yn yr un flwyddyn mae Kristen Stewart yn chwarae rhan merch Meg Ryan , yn dioddef o ganser, yn y ffilm deimladwy o'r enw "The kiss Roeddwn i'n aros am".

Yn 2008 bu'r actores dalentog yn actio mewn tair ffilm: "Jumper" (gyda Hayden Christensen ), "Disaster in Hollywood" a "The Yellow Handkerchief".

Saga ofTwilight

A 2008 yw trobwynt yr actores ifanc a thalentog Americanaidd. Diolch i'w rôl yn "Into the Wild" fe'i dewiswyd i chwarae prif gymeriad Twilight , yr addasiad ffilm o'r saga lenyddol sy'n gwerthu orau a grëwyd gan Stephenie Meyer.

Mae’r cyhoedd rhyngwladol yn adnabod (ac yn cydnabod) am y tro cyntaf Kristen Stewart yn rôl y prif gymeriad Bella Swan , y ferch ifanc 17 oed sydd, ar ôl symud gyda'r teulu yn nhref Forks, yn adnabod Edward Cullen (a chwaraeir gan Robert Pattinson ) ac yn syrthio'n wallgof mewn cariad ag ef.

Nid yw Bella yn gwybod bod Edward yn fampir, a phan ddaw i wybod, mae'r saga yn cynrychioli buddugoliaeth cariad, bob amser a beth bynnag, hyd yn oed rhwng menyw a bod anfarwol.

>

Mae pum ffilm yn y saga:

 • Twilight (2008)
 • The Twilight Saga: New Moon (2009) )
 • Saga’r Cyfnos: Eclipse (2010)
 • Y Saga Cyfnos: Torri’r Wawr - Rhan 1 (2011)
 • Saga’r Cyfnos: Breaking Dawn - Rhan 2 (2012) )

Felly mae Kristen Stewart a Robert Pattinson yn dod yn sêr clodwiw , yn anad dim gan gynulleidfa o bobl ifanc iawn , wedi’u swyno gan saga cariad.

Roedd y ddau hefyd yn byw stori sentimental mewn gwirionedd, gan wneud i’r llu o gefnogwyr a’u dilynodd bob cam o’r ffordd freuddwydio.

Robert Pattinson a Kristen Stewart

Y 2010au

Yn y blynyddoedd dilynol nid yw'n hawdd i'r actores ysgwyd y cymeriad o Bella a phlymio i rolau ffilm eraill. Mae'n ceisio yn 2010, gan chwarae eicon roc transgressive yn y biopic o'r enw “The Runaways”, ynghyd â Dakota Fanning.

Mae gan Kristen Stewart hefyd ddiddordeb mawr mewn sinema auteur: yn 2016 cymerodd ran yn "Personal Shopper", gan y Ffrancwr Olivier Assayas, ac yn " Café Society ", gan Woody Allen , ffilm sy'n agor Gŵyl Ffilm Cannes yn yr un flwyddyn.

Kristen Stewart gyda Jesse Eisenberg a Woody Allen ar set Cafe Society

Mae'r actores hefyd yn actio mewn ffilmiau pwysig eraill. Rydyn ni'n rhestru rhai ohonyn nhw:

 • "Eira Wen a'r Heliwr" (2012)
 • "Still Alice" (2014)
 • "Billy Lynn - Diwrnod fel a Hero" (2016)
 • ailgychwyn "Charlie's Angels" (2019)

Y 2020au

Ymhlith y ffilmiau o'r cyfnod hwn mae "Underwater" ac "Ni fyddaf yn eich cyflwyno i fy rhieni", y ddau o 2020.

O bwysigrwydd mawr yw'r rôl prif gymeriad yn biopic Pablo Larrain" Spencer ", (2021) lle mae Kristen Stewart yn chwarae rhan hyfryd Lady D ( Diana Spencer ).

Bywyd preifat

Yn 2004, cyfarfu'r actores ar set y ffilm deledu "Speak - The Unsaid Words", ycydweithiwr Michael Angarano , yr oedd ganddo berthynas ag ef.

Ar ôl torri i fyny gyda Robert Pattinson, bu Kristen yn ymgysylltu ers tro â'r actores a'r gantores Ffrengig Soko .

Yn y 2020au mae hi wedi ymrwymo'n hapus i Dylan Meyer , ysgrifennwr sgrin wrth ei alwedigaeth.

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .