Bywgraffiad o Uma Thurman

 Bywgraffiad o Uma Thurman

Glenn Norton

Bywgraffiad • Pulp Uma

 • Uma Thurman yn y 2010au

Ganed ar Ebrill 29, 1970 yn Boston (Massachusetts), yr actores Americanaidd Uma Thurman Tyfodd i fyny mewn amgylchedd llawn ysgogiadau ac mewn teulu o lefel ddiwylliannol uchel. Mae ei fam yn seicotherapydd (a chyn fodel) Nena Von Schlebrugge tra bod ei dad yn neb llai na Robert A.F. Thurman, athro uchel ei barch ym Mhrifysgol Columbia mewn astudiaethau Bwdhaidd ac Indo-Tibetaidd a ddaeth yn fynach Gorllewinol cyntaf yn ddiweddarach (ymhlith pethau eraill, mae hefyd yn ffrind personol i'r Dalai Lama). Nid yw'n syndod bod enw go iawn yr actores, h.y. Uma Karuna, yn deyrnged i dduwdod homonymaidd Hindŵaidd.

Mae gan Uma dri brawd a threuliodd ei phlentyndod cynnar rhwng Woodstock ac Amherst, lleoedd a fynychwyd gan ieuenctid gwrthryfelgar Americanaidd a fagwyd ar adeg y brotest. Mae dylanwad penodol y ffordd hon o fyw wedi gwreiddio ynddi, os yw'n wir bod Uma yn un o actoresau mwyaf anodd a gwrthryfelgar Hollywood, y mae'n cyfuno cymeriad penderfynol a phendant â hi.

Gweld hefyd: Bywgraffiad Liam Neeson

Gellir dirnad nodwedd o’r agwedd hon, er enghraifft, o’r ffaith mai dim ond yn bymtheg oed y gadawodd actores y dyfodol, wedi blino cynhesu ei chadair ar feinciau’r ysgol, yr ysgol i gynnal ei hun fel model a model, i wneud ei ymddangosiad cyntaf ar y sgrin fawr yn fuan iawn y flwyddyn ganlynol gyda "Laura" gan Peter lly Huemer. Fodd bynnag, mae'n hawdd dychmygu sut olwg sydd ar fywydo actores ifanc, dibrofiad a dibrofiad ddim yn hawdd o gwbl yn y jyngl Hollywood.

Ond yn sicr nid dyna'r ystyfnigrwydd sydd gan yr actores hardd. Ac mewn gwirionedd, ar ôl cyfres o ffilmiau bythgofiadwy, mae'n gwneud ei hun yn hysbys yn gyntaf â rôl anodd Cecile de Volanges, yn y ffilm "Dangerous Liaisons", yna mae'n taro cyfres o gynyrchiadau o safon fel "Henry and June" a "Final Dadansoddiad " lle mae ei gyfraniad yn bendant (hefyd oherwydd ei ffisiognomi anodd ei anghofio).

Ym 1994, Quentin Tarantino oedd ei heisiau hi gydag ef ar y set o "Pulp Fiction", y ffilm a ddaeth yn achos rhyngwladol gwirioneddol a gellir dweud yn wir rhyw fath o eicon sy'n crynhoi ac yn y mae'r un amser yn rhagori ar holl sinematograffi'r wythdegau a'r nawdegau. Mae perfformiad Uma, ochr yn ochr â pherfformiad John Travolta anadnabyddadwy ac anhygoel, (yn ogystal â Bruce Willis) yn profi i fod yn llwyddiant. Enillodd y ffilm enwebiad Oscar iddi ac enillodd Wobr Movie MTV. Bydd Tarantino ei heisiau eto ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach ar gyfer ei gampwaith Kill Bill cyf. 1 a Kill Bill Cyf. 2.

Dylid nodi yn ddiweddarach ei rôl rywiol Poison Ivy yn "Batman & Robin" yn 1997 a'r un dyfodolaidd, nesaf at ei phartner, yn "Gattaca".

Uma Thurman

Gweld hefyd: Hanes a bywyd Luisa Spagnoli

Dathlwch ei "chyrch" i'r croniclau clecs: cyn ei chadarnhad fel actores, y tabloidsadroddasant fflyrtiadau niferus gyda chymeriadau nad oeddent yn hollol gyffredin, o'r un gyda Robert De Niro i Timothy Hutton.

Priod ac ysgaru oddi wrth yr actor Gary Oldman, yna gwahanodd ac ailbriodi ar Fai 1, 1998 yn Efrog Newydd gyda'r actor Ethan Hawke, gyda hi, ym mis Gorffennaf yr un flwyddyn, cafodd ei merch gyntaf: Maya Ray. Yn 2002 ganwyd Levon Roan. Sefydlodd ei phriodas ag Ethan Hawke yn 2005. Roedd hi i fod i briodi yn haf 2007, gydag André Balazs, entrepreneur gwesty o Efrog Newydd, ond daeth eu stori oherwydd camddealltwriaeth i ben cyn cyrraedd yr allor.

Yn ei gwaith, mae'r actores hardd yn dweud ei bod wedi'i hysbrydoli'n bennaf gan dri difas o'r gorffennol: Marlene Dietrich, Greta Garbo a Lauren Bacall.

Mae ffilmiau Uma Thurman o'r 2000au yn cynnwys:

 • Kill Bill cyf. 1, cyfarwyddwyd gan Quentin Tarantino (2003)
 • Pacheck (2003)
 • Kill Bill cyf. 2, cyfarwyddwyd gan Quentin Tarantino (2004)
 • Be Cool (2005)
 • Prime (2005)
 • The Producers (2005)
 • My Super Ex -Girlfriend, cyfarwyddwyd gan Ivan Reitman (2006)
 • O flaen y llygaid (Yn ei Blodau) (2007)

Uma Thurman yn y 2010au

Rhai o y ffilmiau pwysicaf y cymerodd ran ynddynt yw:

 • Percy Jackson & the Olympians - The Lightning Thief (2010, gan Chris Columbus)
 • Seremony (2010, gan MaxWinkler)
 • Beth dwi'n ei wybod am gariad (2012, gan Gabriele Muccino)
 • Nymphomaniac, (2013, gan Lars Von Trier)
 • Blas llwyddiant (Burnt, 2015 , gan John Wells)
 • Ty Jack (2018, gan Lars von Trier)
 • Dark Hall (2018, gan Rodrigo Cortés)

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .