Bywgraffiad Paul Cezanne

 Bywgraffiad Paul Cezanne

Glenn Norton

Bywgraffiad • Rhyfeddodau geometreg

 • Hyfforddiant a phrofiadau artistig cyntaf
 • Cézanne ac Argraffiadaeth
 • Y cyfnod ôl-argraffiadol
 • Y blynyddoedd olaf ei fywyd
 • Rhai gweithiau enwog gan Paul Cézanne yr ydym wedi'u dadansoddi a'u disgrifio

Ganed yr arlunydd Paul Cézanne yn Aix en Provence (Ffrainc) ar Ionawr 19, 1839 o deulu gwell i'w wneud .

Hyfforddiant a phrofiadau artistig cyntaf

Gwnaeth astudiaethau'r gyfraith, ond gadawodd hwy i ddilyn ei alwedigaeth artistig.

Mynychodd gyrsiau yn yr Ecole de Dessin yn Aix am y tro cyntaf ac yna astudiodd ym Mharis, yn yr Académie Suisse.

Cafodd ei wrthod gan yr Ecole des Beaux-Arts ac, am rai blynyddoedd, bu'n byw rhwng Aix a Pharis, lle gwnaeth ffrindiau ag arlunwyr ac arlunwyr enwog eraill.

Ymysg y rhain mae:

 • Pissarro
 • Bazille
 • Renoir
 • Sisley
 • Monet.

Cézanne ac Argraffiadaeth

Ar y dechrau ni ddangosodd unrhyw ddiddordeb yn y adnewyddiad darluniadol o'r Argraffiadwyr a phaentiodd hyd at 1873 waith cysylltiedig â y traddodiad rhamantaidd, megis "Poen" a "Yr asyn a'r lladron". Mae llawer o'r gweithiau hyn yn cael eu gwahaniaethu gan y tonau tywyll , gan y cymysgeddau trwm o liw fel "Il negro Scipione".

Yn ystod Rhyfel Franco-Prwsia 1870, symudodd Paul Cézanne gyda Hortense Fiquet , ei fodel a'i wraig ddiweddarach, i L'Estaque, yn ardalMarseille, Provence.

Ym 1873 peintiodd "The Hanged Man's House in Auvers", gwaith a oedd yn nodi dechrau cyfnod argraffiadwr yr arlunydd.

Y cyfnod ôl-argraffiadol

Roedd methiant y grŵp Argraffiadwyr mewn arddangosfeydd yn arwydd o ddatgysylltiad pendant Cézanne oddi wrth y grŵp. Nodweddwyd ei fywyd yn ddiweddarach gan deithiau niferus trwy Ffrainc, a dynnodd ysbrydoliaeth ar gyfer y tirweddau niferus a baentiwyd yn y cyfnod hwn.

Gweld hefyd: Parc Jimin: bywgraffiad y canwr o BTS

O 1883 ymlaen ymddeolodd i Provence, gan ganolbwyntio ar chwilio am dechneg a oedd yn ymbellhau oddi wrth yr un argraffiadol i gyfoethogi, trwy liw, nifer y ffurf .

Gweld hefyd: Mara Carfagna, bywgraffiad, hanes a bywyd preifat

Yn ystod y blynyddoedd hyn ailweithiodd Cézanne yr un themâu yn bendant:

 • gweledigaethau o’r Estaque;
 • mynydd Sainte-Victoire;
 • y llu bywyd llonydd;
 • portreadau ei wraig (fel yr enwog " Madame Cézanne yn y gadair freichiau goch ");
 • motiffau bywyd dyddiol;
 • y cyfansoddiadau bagnanti .

Blynyddoedd olaf ei fywyd

Dim ond yn y 1890au a dechrau'r 20fed ganrif, fodd bynnag, roedd beirniaid yn cydnabod y gwerth ei waith: arddangosfa bersonol 1895 oedd y buddugoliaeth wirioneddol gyntaf i'r arlunydd. Bu'r arddangosfa yn y Salon d'Automne yn 1904 hefyd yn llwyddiant.

Ers 1900, yn dioddef o glefyd y siwgr, arhosodd bron bob amser yn Aix-en-Provence. Yn yr olafblynyddoedd o fywyd bu'n gweithio ar un o'i baentiadau enwocaf: " Yr ymdrochwyr gwych " (1898-1905), sy'n cynrychioli synthesis yr astudiaethau yr oedd wedi'u cronni yn ystod y deng mlynedd blaenorol.

Rhai gweithiau enwog gan Paul Cézanne rydym wedi’u dadansoddi a’u disgrifio

 • Portread o Achille Emperaire (1867-1868)
 • Olympia modern (1873-1874)
 • Madame Cézanne yn y gadair freichiau goch ( Madame Cézanne dans un fauteuil rouge , 1877)
 • Gwlff Marseilles o olwg yr Estaque (1878)
 • Buarth Fferm (1879)
 • Case à l'Estaque (1883)
 • Bather (1885)
 • Fâs las (1889-1890)
 • Bathers (1890)
 • Madam Cézanne yn y tŷ gwydr (1891-1892)
 • Y chwaraewyr cardiau (1890-1895)
 • Gustave Geffroy (1895-1896)
 • Bywyd llonydd gyda nionod (1896-1898)

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .