Mara Carfagna, bywgraffiad, hanes a bywyd preifat

 Mara Carfagna, bywgraffiad, hanes a bywyd preifat

Glenn Norton

Bywgraffiad

 • Mara Carfagna yn y 2000au
 • Ymrwymiad gwleidyddol
 • Mara Carfagna, bywyd preifat
 • Y 2020au
 • <5

  Ganed Maria Rosaria Carfagna , a elwid yn Mara, yn Salerno ar 18 Rhagfyr 1975. Enillodd ei diploma ysgol uwchradd wyddonol yn ysgol uwchradd "Giovanni da Procida" yn Salerno ac yn y cyfamser bu'n ymarfer nofio, astudiodd ddawns, actio a phiano. Wedi'i chyfarparu nid yn unig â thalent artistig ond hefyd gyda golwg dda, mae hi'n gweithio fel model, cymaint fel ei bod yn penderfynu cymryd rhan yn y detholiad o gystadleuaeth Miss Italia 1997: bydd yn gorffen yn y chweched safle.

  Graddiodd gyda marciau llawn ac anrhydedd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Fisciano (Salerno) yn 2001, gan drafod thesis ar gyfraith gwybodaeth a'r system radio a theledu.

  Gweld hefyd: Roberto Saviano, bywgraffiad: hanes, bywyd a llyfrau

  Mara Carfagna yn y 2000au

  Gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf ar y teledu yn 2000 a hyd at 2006 roedd yn gyd-lywydd, ochr yn ochr â Davide Mengacci, y rhaglen "La Domenica del Villaggio" (a ddarlledwyd ar Rete 4). Yn cymryd rhan yn y cast o raglenni fel "The brains", "Vota la voce" a "Domenica In" ac yn 2006, ynghyd â Giancarlo Magalli, Mara Carfagna sy'n arwain y rhaglen "Piazza grande".

  Ar ddechrau 2007, mae’n ddiarwybod iddo ddod i ganol newyddion sy’n mynd o gwmpas y byd: yn ystod y noson gala ar gyfer cyflwyno gwobrau teledu Telegatti, mae Silvio Berlusconi yn honni, oni bai ei fod eisoes priod, byddai'n priodi Mara Carfagnaar unwaith. Serch hynny, mae'r datganiad hwn, a nodir mewn cyd-destun sy'n amlwg yn cellwair, yn ysgogi ymateb ei wraig Veronica Lario, sy'n anfon llythyr agored at La Repubblica, yn mynnu ymddiheuriad cyhoeddus, a fyddai'n cyrraedd yn ddiweddarach.

  Gweld hefyd: Simone Paciello (aka Awed): bywgraffiad, gyrfa a bywyd preifat

  Mara Carfagna

  Ymrwymiad gwleidyddol

  Yn y cyfamser mae Mara Carfagna hefyd yn rhoi rhan o'i hamser i ymrwymiad gwleidyddol, ymrwymiad The door in byr i gwmpasu rôl pennaeth mudiad merched Forza Italy yn Campania. Yn 2006 rhedodd ar gyfer etholiad a chafodd ei hethol i Siambr y Dirprwyon. Y flwyddyn ganlynol, ymgymerodd â swydd Ysgrifennydd y Comisiwn Materion Cyfansoddiadol; daeth wedyn yn gydlynydd cenedlaethol Azzurro Donna, grŵp benywaidd o Forza Italia.

  Yn yr etholiadau gwleidyddol canlynol, yn 2008, cyflwynodd Mara Carfagna ei hun ar restrau Popolo della Libertà (etholaeth Campania 2) a chafodd ei hethol yn ddirprwy am yr eildro. Ym mis Mai 2008 fe'i penodwyd yn Weinidog Cyfle Cyfartal yn Llywodraeth Berlusconi IV.

  Yn yr un flwyddyn ysgrifennodd y llyfr "Stars on the right", Aliberti Edition.

  Yn etholiadau gweinyddol 2010 fe'i hetholwyd yn Campania yn Gynghorydd Rhanbarthol: oherwydd nifer y dewisiadau unigol a gasglwyd (55,695) hi oedd y mwyaf o bleidleisiau yn y genedl.

  Mara Carfagna, bywyd preifat

  Ar 25 Mehefin 2011, mae hi'n ymunopriodas i'r adeiladwr Rhufeinig Marco Mezzaroma; ei thyst yw Silvio Berlusconi a thystion y priodfab yw Giuseppe De Mita, nai Ciriaco. Mae'r briodas yn para tua blwyddyn ac ar ôl hynny mae'r cwpl yn gwahanu.

  Yn 2013 daw Mara Carfagna yn gysylltiad rhamantus â chyn ddirprwy Alessandro Ruben , y mae ganddi ferch ag ef: ar 26 Hydref 2020, yn 44 oed, mewn gwirionedd daeth Carfagna yn fam i Vittoria.

  Y blynyddoedd 2020

  Ar 12 Chwefror 2021, mae’r Prif Weinidog newydd Mario Draghi, wrth gyhoeddi ffurfio’r llywodraeth newydd, yn ychwanegu enw Mara Carfagna fel y Gweinidog newydd y De a thiriogaethol cydlyniant (yn lle Giuseppe Provenzano).

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .