Bywgraffiad Walter Veltroni

 Bywgraffiad Walter Veltroni

Glenn Norton

Bywgraffiad • Teithio gyda thywysydd

 • Llyfrau gan Walter Veltroni

Ganed Walter Veltroni yn Rhufain ar 3 Gorffennaf, 1955. Dim ond blwydd oed oedd collodd ei dad Vittorio, newyddiadurwr radio a theledu Rai o'r 1950au.

Yn dilyn yn ôl troed gyrfa ei dad, ar ôl ei astudiaethau ysgol uwchradd daeth yn newyddiadurwr proffesiynol. Dechreuodd gyrfa wleidyddol Walter pan ymrestrodd yn Ffederasiwn Ieuenctid Comiwnyddol yr Eidal (FGCI).

Ym 1976 etholwyd ef yn gynghorydd ym mwrdeistref Rhufain, gan ddal y swydd am bum mlynedd.

Cafodd ei ethol i'r Senedd am y tro cyntaf ym 1987.

Y flwyddyn ganlynol ymunodd â phwyllgor canolog y PCI (Plaid Gomiwnyddol yr Eidal): bydd yn un o brif gefnogwyr y newid a ddymunir gan yr ysgrifennydd Achille Occhetto, a fydd yn arwain at enedigaeth y PDS, Plaid Ddemocrataidd y Chwith.

Yn 1992 gofynnwyd iddo gyfarwyddo "L'Unità", papur newydd hanesyddol y chwith Eidalaidd a ddaeth yn ddiweddarach yn organ swyddogol y PDS (DS, Democratiaid y Chwith yn ddiweddarach).

Ym 1996, galwodd Romano Prodi Veltroni i rannu arweinyddiaeth "l'Ulivo", clymblaid canol-chwith a enillodd yr etholiadau gwleidyddol yn y flwyddyn honno: daeth Veltroni yn ddirprwy brif weinidog a gweinidog treftadaeth ddiwylliannol ac amgylcheddol , gyda'r aseiniad ar gyfer adloniant a chwaraeon.

Ar ôl cwymp llywodraeth Prodi yn 1998, mae'n dychwelyd i ffocwsar weithgarwch y blaid a'i hetholodd yn Ysgrifennydd Gwladol yn ddiweddar. Yn ystod ei ysgrifenyddiaeth, mae'r PDS yn cael ei drawsnewid yn DS.

Gweld hefyd: Bywgraffiad Biography Russell Crowe

Cydnabyddir y canlyniadau a gafwyd fel pennaeth y Weinyddiaeth Treftadaeth Ddiwylliannol dramor hefyd: ym mis Mai 2000, dyfarnodd Ffrainc y Lleng Anrhydedd i Veltroni.

Gweld hefyd: Bywgraffiad Kurt Cobain: Stori, Bywyd, Caneuon a Gyrfa

Yn 2001, dewiswyd ei enw gan y canol-chwith fel ymgeisydd ar gyfer maer Rhufain mewn ymateb i Antonio Tajani, ymgeisydd Forza Italia. Veltroni yn cael ei ethol yn faer gyda 53% o'r pleidleisiau.

Er ei fod yn anghrediniwr (cafodd gyfle i ddatgan: " Dwi ddim yn credu "), roedd Veltroni yn awdur menter a welodd yr Efengyl yn cael ei dosbarthu fel atodiad i'r Uned : am y tro cyntaf mae'r papur newydd a oedd o dan arweiniad Antonio Gramsci wedi cefnogi lledaenu testun cysegredig. Fel maer Rhufain rhoddodd hefyd ddinasyddiaeth anrhydeddus i'r Pab Ioan Pawl II.

Dyfarnodd Prifysgol Rhufain John Cabot radd honoris causa iddo mewn “Gwasanaethau cyhoeddus” yn 2003.

Dair blynedd yn ddiweddarach fe'i henwebwyd yn Farchog y Groes Fawr gan Arlywydd y Weriniaeth Ciampi.

Yn yr etholiadau gweinyddol canlynol yn Rhufain (diwedd Mai 2006) cafodd ei ail-gadarnhau yn faer y brifddinas gyda 61.45%: dyma'r canlyniad etholiadol mwyaf erioed i fwrdeistref Rhufain.

Casglwr brwd y Beatles, ymhlith ei rai ei hunmae ei ddiddordebau'n cynnwys pêl-fasged (ym mis Tachwedd 2006 fe'i penodwyd yn Llywydd Anrhydeddus y Gynghrair Pêl-fasged) a sinema: roedd ei gyfraniad fel maer i rifyn cyntaf (2006) o'r "International Rome Film Festival" yn bwysig.

Cwilfrydedd: yn 2005 lleisiodd gymeriad yn "Chicken Little - Amici per le penne", ffilm animeiddiedig gan Disney; y cymeriad, Rino Tacchino, yn y stori yw maer y gymuned adar. Yna rhoddodd Veltroni y ffi i elusen.

O 23 Mai 2007 ymunodd â Phwyllgor Cenedlaethol y Blaid Ddemocrataidd (yn cynnwys 45 aelod, sef arweinwyr cydrannau'r PD). Yn dilyn cyfres o wrthdaro rhwng eneidiau’r PD eginol, dynodwyd Walter Veltroni fel yr ymgeisydd dynodedig i arwain y blaid newydd. Ar ôl ymddiswyddo fel maer Rhufain, mae'r PD yn rhedeg ar ei ben ei hun yn etholiadau gwleidyddol 13-14 Ebrill 2008. Bydd y fuddugoliaeth yn mynd i'r dde canol.

Ym mis Chwefror 2009, yn dilyn trechu trwm y PD yn yr etholiadau rhanbarthol yn Sardinia, ymddiswyddodd Veltroni o ysgrifenyddiaeth y blaid. Bydd yn cael ei olynu gan Dario Franceschini.

Yn 2014 gwnaeth y ffilm ddogfen " When there was Berlinguer ". Yn 2015 rhyddhawyd ei ail ffilm ddogfen "Children know", lle mae'n dweud am ein hamsertrwy leisiau tri deg naw o blant, gan eu holi am fywyd, cariad, eu nwydau, y berthynas â Duw, yr argyfwng, y teulu a chyfunrywioldeb. Yn yr un flwyddyn ysgrifennodd y nofel "Ciao" (Rizzoli) lle bu'n sgwrsio'n ddelfrydol â'i dad (a fu farw'n gynamserol ym 1956, pan nad oedd Walter ond yn flwydd oed): cododd portread byw ac angerddol o boen ei hir. absenoldeb.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach gwnaeth ei drydedd ffilm: " Arwyddion hapusrwydd ".

Llyfrau gan Walter Veltroni

 • Y PCI a'r cwestiwn ieuenctid (1977)
 • Deng mlynedd ar ôl '68. Cyfweliad ag Achille Occhetto (1978)
 • Breuddwyd y chwedegau (1981)
 • Gwyddor i'w charu yw pêl-droed (1982)
 • Berlusconi a minnau (a Rai) ( 1990)
 • Y rhaglenni a newidiodd yr Eidal (1992)
 • Y freuddwyd doredig. Syniadau Robert Kennedy (1992)
 • Yr her ymyrrol. Syniadau Enrico Berlinguer (1992)
 • Some Little Loves (1994)
 • La bella politica (llyfr cyfweliad) (1995)
 • Some Little Loves 2 (1997)
 • Llywodraethu o’r chwith (1997)
 • Mae’n ots gen i (2000)
 • Efallai bod Duw yn glaf. Dyddiadur taith Affricanaidd (2000)
 • Cofnod y byd. Bywyd byr Luca Flores, cerddor (2003)
 • Senza Patricio (2004)
 • Darganfod y wawr (nofel) (2006)
 • Arhoswch amdanoch eich hun Corriere della Sera ( Cyrtiau papur, stori fer) (2007)
 • Cwmnïau yn-yn weladwy gan Marco Minghetti & mae'r Living Mutants Society (2008, yn cynnwys pennod a olygwyd gan Walter Veltroni)
 • We (2009)
 • Pan mae'r acrobat yn cwympo, daw'r clowniau i mewn. Heysel, y gêm olaf (2010)
 • Dechrau'r tywyllwch (2011)
 • Yr ynys a'r rhosod (2012)
 • Beth os byddwn ni yfory. Yr Eidal a'r chwith hoffwn (2013)
 • Ciao (2015)

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .