Suga (Min Yoongi): Bywgraffiad un o rapwyr BTS

 Suga (Min Yoongi): Bywgraffiad un o rapwyr BTS

Glenn Norton

Bywgraffiad

 • Gyrfa Suga gyda BTS
 • BTS yn y 2010au
 • Ymadawiad adenydd ac yn dod i enwogrwydd
 • 2020: y flwyddyn cysegru byd-eang

Suga yw'r ffugenw y mae Min Yoon-gi , rapiwr a chynhyrchydd yn adnabyddus fel cwmni recordiau, aelod o BTS . Fe'i ganed yn Taegu (pedwaredd ddinas fwyaf De Corea) ar Fawrth 9, 1993. Mae ganddo frawd hŷn sy'n bedair blynedd yn hŷn. Mae'r fam yn berchennog bwyty, perchennog bwyty yn ardal Dalseo.

Gweithiai Suga yn rhan amser mewn stiwdio gerddoriaeth yn 17 oed, lle dechreuodd gyfansoddi a threfnu cerddoriaeth rap. Ar ôl y perfformiadau cyntaf, cyfarfu â J-Hope a RM . Yn 2013 daw ymddangosiad cyntaf y grŵp BTS.

Yn 2016, dan y ffugenw Agust D rhyddhaodd ei mixtape a'i waith unigol cyntaf (gyda'r un teitl).

Gweld hefyd: Bywgraffiad o Giorgio Rocca

Bedair blynedd yn ddiweddarach, yn 2020, rhyddhaodd ei ail mixtape unigol o'r enw "D-2".

Yn ogystal â chynhyrchu ac ysgrifennu'r rhan fwyaf o ganeuon BTS, mae Suga hefyd wedi gweithio i artistiaid eraill o Dde Corea a rhyngwladol yn ei yrfa gerddorol.

Suga (Min Yoon-gi)

Gyrfa Suga gyda BTS

Ganed y band yn Seoul yn 2013 yn ôl yr ewyllys gan y gwneuthurwr Bang Si Hyuk .

BTS yw 7. Dyma eu henwau a'u rolau:

 • RM (Kim Nam-joon), arweinydd tîm arapiwr;
 • Jin (Kim Seok-jin), canwr;
 • Suga (Min Yoon-gi), rapiwr;
 • J-Hope (Jung Ho-seok), rapiwr a choreograffydd;
 • Park Ji-min , canwr a choreograffydd y grŵp;
 • V (Kim Tae-hyung), canwr;
 • Jungkook (Jeon Jung-kook), canwr, rapiwr a choreograffydd.

Fel y gellir ei gasglu o'r rolau, mae gan y rhan fwyaf o aelodau'r grŵp wybodaeth a phrofiad ym meysydd dawns a rap . Yn ogystal â chynhyrchu a chyfansoddi, mae aelodau BTS yn ysgrifennu'r geiriau eu hunain.

Gweld hefyd: Bywgraffiad o Carolina Morace....

Mae’r rhain yn union ymhlith yr elfennau mwyaf perthnasol o lwyddiant y band hwn. Ymhlith y themâu sy'n cael sylw yn y caneuon mae iechyd meddwl a hunan-dderbyniad, sy'n siarad yn ddwys â chynulleidfa ifanc .

Mae'r cymysgedd unigryw o'r fformiwla guys hyn yn cyfuno golwg ifanc , cerddoriaeth ddawns, baledi rhamantus a rap drwg; yn gynhwysion sydd o'r cychwyn cyntaf wedi rhoi BTS ar radar beirniaid ac, yn arbennig, y cyhoedd. Yn benodol, maen nhw'n brolio Byddin ymroddedig iawn, hunan-gyhoeddedig Byddin o'r cychwyn cyntaf.

BTS yn y 2010au

O gymharu â marchnad gerddoriaeth gystadleuol K-pop (yn fyr am cerddoriaeth boblogaidd Corea , cerddoriaeth boblogaidd De Corea), mae BTS yn nodedig yn 2013 gyda'r bennod gyntaf o'rcyfres Trioleg Ysgol , 2 Cool 4 Skool . Ychydig fisoedd yn ddiweddarach rhyddhawyd yr ail o'r saga, O! RUL8,2? , i gwblhau'r drioleg gyda Skool Luv Affair , a ryddhawyd ar Ddydd San Ffolant 2014.

Diwedd 2014 , BTS yn rhyddhau eu albwm cyntaf hyd llawn, Tywyll & Gwyllt . Mae llwyddiant Perygl yn sefyll allan ar yr albwm. Yna dilynwch yr albwm Wake Up a’r casgliad 2 Cool 4 Skool/O!RUL8,2? (dal yn 2014).

Mae eu teithiau rhyngwladol wedi gwerthu pob tocyn, fel yr un ar gyfer The Most Beautiful Moment in Life, Rhan 2 (pedwerydd EP), sy'n mynd i mewn i siartiau'r byd ym mron pob cornel o'r byd, gan sefydlu'r safle cyntaf fel y grŵp K-pop cyntaf i gyflawni camp o'r gyfran hon.

Rhyddhau Wings a’r esgyniad i lwyddiant

Mae’r grŵp yn cysegru ei lwyddiant gyda’r albwm Wings , a ryddhawyd ar ddiwedd 2016, hefyd cyrraedd y Canadian Hot 100 a dangos am y tro cyntaf yn 30 Uchaf y Billboard 200. Daw'r albwm allan ar ôl ychydig wythnosau o'r albwm blaenorol Youth .

BTS, gyda Wings , felly yw'r artist K-pop cyntaf i dreulio pedair wythnos ar y siartiau yng Ngogledd America.

Mae’r albwm yn parhau â thwf artistig a chreadigol y grŵp, trwy saithdarnau unigol sy'n gallu dangos personoliaeth pob aelod .

Yn 2017 enillon nhw deitl Gwobr Artist Cymdeithasol Gorau yng Ngwobrau Cerddoriaeth Billboard; hwn yn union fel eu pumed EP, Caru Eich Hun: Ateb , a ryddhawyd ym mis Medi, yw'r record K-pop gyntaf i ymddangos gyntaf yn y Deg Uchaf Billboard 200.

2018 Platinwm ar gyfer Caru Eich Hun: Tear , yw'r albwm K-pop cyntaf i gyrraedd rhif un yn yr UD . Mae'r un cofnodion wedi'u torri gyda Caru Eich Hun: Ateb a Map o'r Enaid: 7 (2020), ar frig y siartiau i mewn fel cymaint ag ugain o genhedloedd.!

BTS: llun grŵp

2020: blwyddyn cysegru byd-eang

Ar ôl seibiant bach o'r chwyddwydr, mae 2020 yn profi i bod yn flwyddyn ganolog i BTS. Caru Eich Hun: Ateb yw albwm platinwm cyntaf De Corea yn yr Unol Daleithiau, tra bod y grŵp yn cael ei alw i berfformio Old Town Road (cân gan y rapiwr Americanaidd Lil Nas X) ar lwyfan y Grammy Awards.

Grŵp BTS yn rhyddhau pedwerydd albwm Corea-iaith a tharo UDA, Map of the Soul: 7 yn y gwanwyn , gan ychwanegu mwy na deg newydd traciau.

Gyda golwg ar fodloni nifer cynyddol o gefnogwyr o'r byd Eingl-Sacsonaidd, mae'r grŵp yn cyhoeddi'r trac cyntaf yn cael ei ganu yn gyfan gwbl yn Saesneg . Mae'r gân, Dynamite , yn torri pob record ffrydio o fewn oriau i'w rhyddhau! Debuts ar ben y Billboard Hot 100 . Mae'r canlyniad yn golygu mai BTS yw'r band De Corea cyntaf i gyrraedd brig sîn gerddoriaeth UDA. Dathlodd y grŵp eu llwyddiant gydag ymddangosiad yng Ngwobrau Cerddoriaeth Fideo MTV, gan ganu Dynamite ar gyfer cynulleidfa rithwir.

Mae cydweithrediad rhagorol arall yn cyrraedd 2021: ynghyd â Coldplay Chris Martin Coldplay maent yn cyhoeddi’r gân My Universe .

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .