Bywgraffiad o Luciano De Crescenzo

 Bywgraffiad o Luciano De Crescenzo

Glenn Norton

Bywgraffiad • Yr annealladwy syml

 • Luciano De Crescenzo, astudiaethau academaidd a gweithiau cynnar
 • Luciano De Crescenzo awdur, actor, cyfarwyddwr
 • Ffilmograffeg gan Luciano De Crescenzo

Ganed Luciano De Crescenzo yn Napoli, yn Santa Lucia, ar Awst 18, 1928. Fel y dywedodd ef ei hun, roedd ei rieni yn hynafol, hynny yw, braidd yn oedrannus.

Ar gyfer un o achosion rhyfedd bywyd, roedd Carlo Pedersoli, yr actor rydyn ni i gyd yn ei adnabod fel Bud Spencer, flwyddyn yn iau nag ef, yn byw yn yr un adeilad.

Mae'n anodd siarad am Luciano De Crescenzo heb droi at yr anecdotaidd a gyflenwir yn helaeth hyd yn oed ganddo ef ei hun. Yn anad dim, roedd yn ddigrifwr: roedd bob amser yn gwybod sut i amgyffred ochr ddoniol a chadarnhaol bywyd.

Gweld hefyd: Bywgraffiad Biography Jenny McCarthy

Efallai mai un o'i ddoniau harddaf oedd ei fod bob amser yn aros yn driw iddo'i hun. Pan enillodd ei ffrind Roberto Benigni yr Oscar am yr actor gorau ym 1998, a'i ffilm "Life is beautiful" y ffilm dramor orau, gan guro pobl o galibr Tom Hanks ("Saving Private Ryan") a Nick Nolte , cymerodd ofal i ysgrifennu llythyr ato yn ei wahodd i beidio â mynd yn rhy fawr ar ei ben.

Roedd gan ei dad siop fenig yn Napoli trwy dei Mille. Yn un o'i lyfrau mae'n cyfeirio at sgwrs ddychmygol ym mharadwys: mae'r tad yn gofyn ar unwaith am newyddion am duedd y farchnad fenig.Wrth gwrs ni all gredu nad oes neb yn gwisgo menig mwyach.

Luciano De Crescenzo, astudiaethau academaidd a swyddi cyntaf

Mynychodd Luciano De Crescenzo Brifysgol Napoli, lle graddiodd mewn Peirianneg gydag anrhydedd. Dywed iddo fel ei wers gyntaf wrando ar Renato Caccioppoli, y mathemategydd mawr o Neapolitan, y syrthiodd mewn cariad ag ef ar yr olwg gyntaf (yn ddeallusol). Er mwyn bod gydag ef am ychydig, byddai'n ei godi gartref ar droed bron bob dydd ac yn mynd ag ef yn ôl ar ôl ysgol. Roedd hunanladdiad Caccioppoli (Napoli, Mai 8, 1959) yn un o ofidiau mawr ei ieuenctid.

Gweld hefyd: Alfonso Signorini, bywgraffiad, hanes a bywyd Bywgraffiadarlein

Ar ôl iddo raddio, fe'i cyflogodd IBM Italia fel cynrychiolydd gwerthu (am flynyddoedd roedd ei fam yn flin iawn nad oedd ei mab wedi llwyddo i fynd i mewn i'r Banco di Napoli). Arhosodd yno am ddeunaw mlynedd gan gyrraedd y teitl cyfarwyddwr. Luciano oedd y pwnc clasurol a allai werthu oergelloedd i'r Pwyliaid. Defnyddiodd dechneg bersonol iawn. Roedd yn ymddangos mai gwerthu oedd y lleiaf o'i broblemau. Prynodd rhai yn bennaf i gael mwy i'w wneud ag ef.

Luciano De Crescenzo awdur, actor, cyfarwyddwr

Mae Luciano wastad wedi bod yn ddyn swynol iawn, gyda dynion a merched fel ei gilydd. Os cerddai i ystafell yr oedd yn anodd peidio â sylwi ei fod yno, ac nid yn unig ers iddo ddod yn ddynenwog. Er gwaethaf cyhoeddi mwy na 25 o lyfrau gydag un o'r tai cyhoeddi mwyaf mawreddog, gyda llwyddiant cyhoeddi anhygoel, nid oedd yn ymddangos bod y beirniaid yn sylwi arno.

Roedd yn lledaenwr eithriadol, yn gallu gwneud deall yr annealladwy . Llwyddodd i wneud yn hysbys syniad yr athronwyr Groegaidd mwyaf (fel Heraclitus, yn y llyfr "Panta Rei") i bobl a fyddai wedi osgoi unrhyw silff yn arddangos llyfrau athroniaeth.

Roedd hefyd yn actor, cyfarwyddwr a sgriptiwr, ond efallai gyda llai o lwyddiant na'i weithgaredd fel awdur. Roedd hyd yn oed yn actio gyda Sofia Loren. Perl go iawn o'r llyfrgell ffilmiau yw'r olygfa lle mae yr Athro Bellavista yn chwarae rhan y cymeriad a greodd ei hun, yn mynd yn sownd y tu mewn i'r lifft gyda'r peiriannydd Cazzaniga (Renato Scarpa), Milanese go iawn, wedi symud dros dro. i Napoli. Dyna pryd y bu yr an- Neapolitan prof. Sylweddolodd Bellavista fod gan hyd yn oed y Milanese galon!

Bu farw Luciano De Crescenzo yn 90 oed yn Rhufain ar 18 Gorffennaf 2019.

Ffilmograffeg Luciano De Crescenzo

Cyfarwyddwr

 • Fel hyn y Llefarodd Bellavista (1984)
 • Dirgelwch Bellavista (1985)
 • 32 Rhagfyr (1988)
 • Cross and Delight (1995 )<4

Sgrinenwr

  La mazzetta, cyfarwyddwyd gan Sergio Corbucci (1978)
 • Il pap'occhio, cyfarwyddwyd gan Renzo Arbore (1980) )
 • FellySiaradodd Bellavista (1984)
 • Dirgelwch Bellavista (1985)
 • Rhagfyr 32 (1988)
 • Cross and hyfrydwch (1995)

Actor

 • Pap'occhio, cyfarwyddwyd gan Renzo Arbore (1980)
 • Rydw i bron yn priodi, wedi'i gyfarwyddo gan Vittorio Sindoni - ffilm deledu (1982)
 • FF.SS. - Hynny yw: "...beth wnaethoch chi gymryd i mi ei wneud uwchlaw Posillipo os nad ydych chi'n fy ngharu i bellach?", a gyfarwyddwyd gan Renzo Arbore (1983)
 • Felly siaradodd Bellavista (1984)
 • Dirgelwch Bellavista (1985)
 • Rhagfyr 32 (1988)
 • Dydd Sadwrn, Sul a Llun, cyfarwyddwyd gan Lina Wertmüller - ffilm deledu (1990)
 • 90au - Rhan II, cyfarwyddwyd gan Enrico Oldoini - ei hun (1993)
 • Cross and delight, (1995)
 • Francesca a Nunziata, cyfarwyddwyd gan Lina Wertmüller - ffilm deledu (2001)
 • Heno rwy'n ei wneud, a gyfarwyddwyd gan Alessio Gelsini Torresi a Roberta Orlandi (2005)

Prif lun: © Marco Maraviglia / www.photopolisnapoli.org

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .