Bywgraffiad o Umberto Tozzi

 Bywgraffiad o Umberto Tozzi

Glenn Norton

Bywgraffiad • Gogoniant hefyd dramor

 • Y 2000au
 • Y 2010au
 • Trafodion barnwrol
 • Albwm stiwdio Umberto Tozzi
Ganed Umberto Tozzi yn Turin ar Fawrth 4, 1952. Ym 1968, yn 16 oed, ymunodd â "Off Sound", grŵp o bobl ifanc iawn sy'n caru cerddoriaeth.

Ym Milan cyfarfu ag Adriano Pappalardo a ffurfiodd grŵp o dair elfen ar ddeg gyda nhw a aeth ar daith ledled yr Eidal.

Yn ddim ond 19 oed (yn 1971) cafodd ei lwyddiant cyntaf gyda'r gân "Un corpo un'anima" a ysgrifennwyd gyda Damiano Dattoli, a ddehonglwyd gan Wess a Dori Ghezzi enillodd Canzonissima.

Ym 1976 rhyddhawyd cân a ddaeth yn llwyddiant gan Fausto Leali, "Io camminerò" ac yna albwm cyntaf Umberto Tozzi: "Donna Amante Mia".

O 1977 ymlaen mae "Ti Amo", un o ganeuon enwocaf Tozzi a gododd i'r safle cyntaf yn y standings ac arhosodd yno am saith mis, gan dorri pob record gwerthiant.

1978 yw blwyddyn "Tu" a 1979 yw amser yr hyn sydd efallai'n cynrychioli llwyddiant mwyaf Tozzi: "Gloria". Mae'r gân hon, a gymerwyd ac a ddehonglir gan Laura Branigan, yn dwyn yr enw Umberto Tozzi dramor.

Gweld hefyd: Bywgraffiad Avril Lavigne

Mae'r llwyddiant yn parhau yn yr 80au cynnar gyda "In concerto" o 1980, "Notte Rosa" o 1981, "Eva" o 1982 a Hurray o 1984.

Dilynir yr Lp hwn gan a toriad o ychydig flynyddoedd pan fydd Tozzi yn astudio cymhellion newydd.

Ym 1987 dychwelodd i'r amlwg gyda dauhits newydd: "Gente di Mare" canu gyda Raf a'i gyflwyno yn yr Eurovision Song Contest a "Si può dare di più" canu gyda Gianni Morandi ac Enrico Ruggeri, enillodd y Sanremo Festival. 1988 yw blwyddyn y "Royal Albert Hall" fyw.

Parhaodd gyrfa artist gwych hefyd yn y 90au gydag alawon newydd y bu galw cynyddol amdanynt a ddaeth â "Gli altri siamo noi", "Le Mie canzone", "Equivocando", "Il Grido" i'r amlwg , "Aer a Sky", "Bagiau Llaw".

Y 2000au

Mae SanRemo 2000 yn dod â ni yn ôl at Tozzi, y prif gymeriad o hyd ym mhob ffordd gyda'r gân "Un'altra vita", a gymerwyd o'r albwm o'r un enw sydd newydd ei ryddhau.

Ar Fai 14eg 2002 rhyddhawyd y sengl "E non volo", sy'n rhagweld "The Best Of", a ryddhawyd ar label CGD East-West ac mewn siopau ar Fai 31ain.

[Parhad o Wikipedia]

Yn 2005 cymerodd ran am y tro olaf yng ngŵyl Sanremo gyda'r gân "Le Parole" sy'n rhoi'r teitl i'r albwm homonymous. Recordiodd

2006, y flwyddyn y dathlodd Tozzi ei 30 mlynedd gyntaf o yrfa unigol, dri digwyddiad pwysig: ym mis Chwefror 2006, cyngerdd yn yr Olympia ym Mharis, lle cafodd ei "werthu allan", a, ar yr un pryd, rhyddhau prosiect newydd, Heterogene, ymgais i arbrofi gyda synau ac arddulliau cerddorol newydd megis amgylchynol, lolfa ac ymlacio, a chyda hynny mae Tozzi yn rhoi’r gorau i’r profiad recordio deng mlynedd ar hugain gyda Warner,i gyrraedd yr MBO. Ar ben hynny, ar Fai 26, 2006, rhyddhawyd CD dwbl, "Tutto Tozzi", caneuon y mae 34 o'i hits mwyaf yn dod o hyd i'w lle, dwy ohonynt yn Ffrangeg, ynghyd â Lena Ka a Céréna, sydd eisoes yn werthwyr gorau yn y gyfres. ar draws yr Alpau yn 2002 a 2003, yn y drefn honno

Mae'n un o'r cantorion Eidalaidd mwyaf poblogaidd dramor: mae wedi gwerthu dros 70 miliwn o recordiau yn ystod ei yrfa.

Ar 24 Tachwedd 2006 rhyddhaodd albwm, eto mewn cydweithrediad â Marco Masini. Mae'r albwm hwn, sy'n dwyn y teitl yn syml Tozzi Masini, yn cynnwys 16 trac, gyda thri thrac heb eu rhyddhau, ac yna ailddehongliadau o ganeuon ei gilydd, ac eithrio "T'innamorerai" yn cael ei chanu fel deuawd.

Yn ystod haf 2008 trefnodd daith ryngwladol a ddaeth i ben ar 18 Gorffennaf 2008 yn Verona gyda’r U.T. DYDD, diwrnod a drefnwyd gan ei wefan swyddogol lle cysegrodd Tozzi ddiwrnod cyfan i'w gefnogwyr am y tro cyntaf, yn gyntaf gyda darllediad radio byw, yna gyda chyfarfod cyhoeddus ac yn olaf gyda chyngerdd mewn sgwâr gyda 11,000 o gyfranogwyr o bob un. dros Ewrop.

Ar 8 Medi, 2008, cyhoeddwyd y sengl "Petite Marie", dim ond ar y we, clawr o hen gân o 1974 a recordiwyd yn Ffrainc gan Francis Cabrel, canwr-gyfansoddwr adnabyddus o'r tu hwnt. yr Alpau. Mae'r elw o werthu'r sengl yn cael ei roi yn gyfan gwbl i elusen ar gyfer ysbytypediatrig. Ar ben hynny, bydd y gân hon yn arwain y ffordd at brosiect dwbl: CD dwbl o'r enw "Non solo (Live)", a ryddhawyd ar Ionawr 23, 2009, wedi'i ragflaenu gan sengl o'r enw "Er nad ydych chi eisiau", ac yna'r ail. sengl "I'm still looking for you", a gyfansoddwyd gan Emilio Munda a Matteo Gaggioli. I gyd-fynd â'r datganiad hwn mae lansiad sain wythnosol wedi'i neilltuo'n gyfan gwbl i'w gerddoriaeth, y Tozzi Radio Web wedi'i olygu gan Massimo Bolzonella a Bruno Mannella, gyda chefnogaeth graffig dechnegol Maurizio Calvani. Mae'r tri yn rheoli'r safle swyddogol ac maent bellach yn cael eu hystyried yn gydweithwyr agos i gefnogi gweithgaredd hyrwyddo'r artist Turin.

Ar Fawrth 4, 2009, rhyddhawyd ei lyfr cyntaf, "Nid yn unig fi, fy stori". Ar 18 Medi, 2009 rhyddhawyd yr albwm Superstar.

Y 2010au

Dinesydd Eidalaidd sy'n byw yn Dywysogaeth Monaco ers sawl blwyddyn, ar 2 Gorffennaf 2011 perfformiodd ym Mhalas y Tywysog ym Monaco ym mhriodas y Tywysog Albert II o Monaco gyda Charlène Wittstock , ar wahoddiad y tywysog ei hun.

Gweld hefyd: Bywgraffiad o Marcello Dudovich

Ar Fawrth 26, 2012 rhyddhawyd yr albwm "Ddoe, heddiw" yn Ffrainc, Gwlad Belg a'r Swistir. Ar Fai 15, 2012 rhyddhawyd albwm newydd gan Umberto Tozzi, CD dwbl, yn y drefn honno gydag aildrefnu ei 17 sengl a chydag 11 o ganeuon newydd.

Yn 2013, dewiswyd ei lwyddiant enwog, "Gloria", gan Martin Scorsese, ar gyfer ei ffilm gydaLeonardo DiCaprio, "The Wolf of Wall Street" fel trac sain gwreiddiol.

O 8 Chwefror 2014, ar ôl pum mlynedd o absenoldeb o'r llwyfan, mae Taith 2014 Umberto Tozzi yn cychwyn, gydag arosfannau, ymhlith y pwysicaf, yn Turin, Rhufain, Milan, Bologna a Theatr Ariston yn San Remo . Yn y cyngherddau amrywiol bydd yn canu tair cân newydd heb eu rhyddhau, nad ydynt eto ar gael ar CD neu lawrlwythiad digidol, "Sei tu l'Immenso Amore Mio", "Meravigliosa" ac "Andrea Song".

Ar Hydref 18, 2015, rhyddhawyd ei sengl newydd Sei tu l’immense amore mio ar y radio ac mewn lawrlwythiad digidol, sy’n rhagweld yr albwm newydd But what a show. Mae'r gwaith newydd hwn yn cynnwys 13 o ganeuon heb eu rhyddhau, gan gynnwys un hefyd yn Sbaeneg a DVD byw o'r Yesterday Today Tour 2014. Rhyddhawyd yr albwm mewn fformat digidol ac mewn CD a DVD ar Hydref 30, 2015. O'r dyddiad hwn mae taith llofnod yn dechrau copïau ar gyfer yr holl wlad.

Achosion cyfreithiol

Ar 16 Mehefin 2012 cafodd ei ddedfrydu i flwyddyn yn y carchar am osgoi talu treth.

Ar 18 Tachwedd 2014, ar apêl, fe’i dedfrydwyd i 8 mis o garchar (dedfryd ohiriedig) am doriad carchar gwerth 800,000 ewro am y cyfnod 2002-2005 (o ystyried y statud cyfyngiadau, dim ond carchar 2005 Ymladdwyd egwyl ): yn 1991 symudodd Tozzi i Montecarlo, lle mae ei wraig yn gweithio a lle priododd y plant, tra bu'n byw yn Lwcsembwrg am y ddwy flynedd ganlynol. I farnwyr Rhufain y canwr, wedicynnal ei ddiddordebau economaidd yn yr Eidal er iddo symud dramor byddai wedi gorfod talu trethi i'w wlad wreiddiol yn rheolaidd.

Albwm stiwdio Umberto Tozzi

  1976 - Menyw fy nghariad
 • 1977 - Mae yn yr awyr...dwi'n dy garu di
 • 1978 - Tu
 • 1979 - Gloria
 • 1980 - Tozzi
 • 1981 - Notte rosa
 • 1982 - Eva
 • 1984 - Hurrah
 • 1987 - Anweledig
 • 1991 - Ni yw'r lleill
 • 1994 - Equivocando
 • 1996 - Y gri
 • 1997 - Awyr ac awyr<4
 • 2000 - Bywyd arall
 • 2005 - Y geiriau
 • 2015 - Am sioe

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .