George Romero, cofiant

 George Romero, cofiant

Glenn Norton

Bywgraffiad • Zombies King

  Ffilmograffeg Hanfodol

Cyfarwyddwr enwog y ffilm gwlt chwedlonol "Night of the Living Dead", George Andrew Romero ganed ar Chwefror 4, 1940 yn y Bronx, Efrog Newydd, i dad a ymfudodd o Giwba a mam o darddiad Lithwania.

Datblygodd angerdd am gomics a sinema yn fuan. Ac yntau’n hoff iawn o’r sinema, fodd bynnag, mae rhaglen deledu arbennig iawn, yn ddeuddeg oed, wedi’i blesio’n fawr, sef y “Stories of Hoffmann” (rhai ohonynt yn peri gofid mawr), gan y cyfarwyddwyr Prydeinig Michael Powell ac Emeric Pressburger.

O ystyried ei angerdd cynyddol am sinema a phopeth yn ymwneud â delweddau, rhoddodd ei ewythr gamera 8 mm iddo ac, yn dair ar ddeg oed yn unig, gwnaeth George ei ffilm fer gyntaf. Yn ddiweddarach cofrestrodd yn Academi Suffield, Connecticut.

Cydweithio yn y ffilm "By Northwest" gan Alfred Hitchcock. Ym 1957 astudiodd y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Pittsburgh, ei ddinas fabwysiedig y syrthiodd mewn cariad â hi. Yma gwnaeth lawer o ffilmiau byr diwydiannol a gwneud rhai hysbysebion. Yn 1968 mae'n saethu'r gwaith sy'n ei wneud, yn ogystal ag enwog ledled y byd, yn arweinydd cyfres o gyfarwyddwyr a fydd yn gwneud ffilmiau "Gore" fel y'u gelwir, genre sy'n bwydo ar drais, gwaed, y meirw byw, maniacs llofruddiog a llifiau trydan :"Noson y Meirw Byw". Y ffaith chwilfrydig yw ei bod mewn gwirionedd yn ffilm bron amaturaidd, wedi'i saethu â diffyg cronig o ddulliau ac adnoddau (a gyflenwir, fodd bynnag, gan ddychymyg gweledigaethol a di-hid), mewn "sinoffil" du a gwyn ysblennydd gyda thrac sain ysbrydoledig iawn. , gwaith grŵp a ddaeth yn ddiweddarach yn gyfeiriad yn y genre, y Goblins (yr un fath â "Profondo Rosso", i fod yn glir).

Mae'r actorion i gyd yn amaturiaid (ac eithrio'r prif gymeriad du Duane Jones ac actores â rôl eilradd), i'r fath raddau fel, ffaith ryfedd i gynhyrchiad ffilm, fod cryn anawsterau wrth ei gwneud: y dim ond ar ddydd Sadwrn a dydd Sul y gallai’r prif gymeriadau fforddio mynediad i’r set, oherwydd yn ystod yr wythnos cawsant eu gorfodi i wneud eu gwaith bob dydd arferol. Cost y gwireddu yw 150,000 o ddoleri (114,000 yn ôl rhai), ond mae'n casglu dros 5 miliwn ar unwaith ac mae i fod i gasglu dros 30 miliwn. .

Yn dilyn hynny, fodd bynnag, byddai Romero yn parhau i fod yn garcharor ei ffilm gyntaf, gan barhau i gyfarwyddo dilyniannau cyfoethocach ond llai dyfeisgar. "Noson y Meirw Byw", mewn gwirionedd, yw'r gyntaf o drioleg o ffilmiau o'r enw "Zombies" (1978), a gyflwynwyd yn yr Eidal gan Dario Argento (ac, mae'n debyg, hefyd wedi'i hail-gyffwrdd yn y golygu gan Argento ei hun), gydacerddoriaeth annifyr yr enwog, i gariadon y genre, Goblin. a "The Day of the Zombies" o '85, y mae eu plot yn dibynnu ar fyd hollol wyneb i waered: mae'r byw wedi llochesu o dan y ddaear, tra bod y zombies wedi goresgyn wyneb y ddaear.

Nid yn unig hynny, ond mae'r olaf yn crwydro o gwmpas heb ofn mewn canolfannau siopa mawr, gan ailadrodd yr un ymddygiadau a oedd ganddynt pan yn fyw ag mewn hunllef sy'n rhy real i beidio â bod yn frawychus. Mae'r winc i'r beirniadaethau sydd wedi'u cyfeirio at brynwriaeth a'r model presennol o gymdeithas yn rhy agored.

Ym 1977, ar ôl cysegru ei hun i ffilmiau ar gyfer teledu, gwnaeth "Martin" (a elwir hefyd yn "Wampyr"), stori felancolaidd a decadent o fampiriaeth a wnaed gyda chyllideb, fel arfer, yn isel iawn. Ymhlith yr actorion, rydym yn dod o hyd i'r myth o effeithiau arbennig Tom Savini, Romero ei hun ar ffurf offeiriad a Christine Forrest, yr actores a fydd, ar ôl perthynas hir o'r set, yn ddiweddarach yn dod yn wraig y cyfarwyddwr. Hefyd yn yr achos hwn, mae'r Goblins ffyddlon yn gofalu am y trac sain, nad ydyn nhw'n anwybyddu eu celf wrth greu effeithiau sain alcemegol ac atgofus.

Yn 1980 tro "Creepshow" oedd hi, cyfres episodig y bu'n cydweithio â hi am y tro cyntaf gyda'r athrylith o arswyd ar bapur, Stephen King. Fodd bynnag, bydd cysylltiad annatod o hyd rhwng ei enwi'r ffilm gyntaf, sylfaenol honno sy'n ymroddedig i zombies, cymaint fel mai dim ond trwy ynganu'r enw "Romero", mae hyd yn oed y sineffiliau mwyaf diflas yn cydnabod y cyfarwyddwr a roddodd "fywyd" i'r meirw.

O 1988 yw "Monkey Shines: experiment in terror", adlewyrchiad, mewn arddull gwyrdroëdig pur, ar faterion yn ymwneud ag arbrofion biolegol a threiglad genetig. Ym 1990 rhyddhawyd ffilm mewn dwy bennod yn deillio o'r cydweithrediad â Dario Argento, un ohonynt wedi'i gyfarwyddo gan Argento ei hun. Daw'r deunydd ffynhonnell o straeon gan Edgar Allan Poe, tra bod y gerddoriaeth yn ôl enw arall sy'n adnabyddus i selogion traciau sain, ein Pino Donaggio. Fodd bynnag, nid yw'r holl ffilmiau hyn yn achub ar ddawn weledigaethol hael y gwneuthurwr ffilmiau gwych hwnnw y mae Romero yn ddiamau wedi'r cyfan. Dim ond gyda'r Dark Half diweddar (1993), yn seiliedig ar stori gan Stephen King ac wedi'i dehongli gan Timothy Hutton, mae'n ymddangos bod Romero wedi ailddarganfod bywiogrwydd artistig ei ddyddiau cynnar.

Gweld hefyd: Bywgraffiad Kobe Bryant

Mae'r cyfarwyddwr, sy'n cael ei pharchu gan gannoedd o gefnogwyr ledled y byd, yn dal i chwilio am y ffilm i ddod yn ôl yn fawr. Mae'n wir i'r datblygwr gêm fideo Capcom gysylltu ag ef yn 2002 i gyfarwyddo'r ffilm Resident Evil, ond mae'n wir hefyd eu bod wedi ei danio ar ôl i'r ffilmio ddechrau oherwydd, mae'n ymddangos, y sgript a ddatblygwyd gan George Romero yn wahanol iawn i hynny ogêm fideo. Cyfarwyddwyd y ffilm wedyn gan Paul W. S. Anderson.

Ei weithiau nesaf yw "Land of the Dead" (2005) a "Diary of the Dead" (2007).

Yn dioddef o ganser yr ysgyfaint, bu farw George Romero ar 16 Gorffennaf, 2017 yn 77 oed, yn Efrog Newydd.

Gweld hefyd: Bywgraffiad Biography Nick Nolte

Ffilmograffeg hanfodol

 • 1968 Noson y meirw byw
 • 1969 Y garwriaeth
 • 1971 Mae wastad fanila
 • Tymor 1972 y wrach
 • 1973 Bydd y ddinas yn cael ei dinistrio gyda'r wawr - Y crazies
 • 1974 Spasmo
 • 1978 Wampyr - Martin
 • 1978 Zombi - Gwawr y marw
 • 1981 Y marchogion - Marchogwyr
 • 1982 Sioe Ymlusgo - Sioe Ymlusgo
 • 1984 Chwedlau o'r ochr dywyll - Serie Teledu
 • 1985 Diwrnod y meirw
 • 1988 Mwnci yn disgleirio: arbrawf mewn braw - Mwnci yn disgleirio
 • 1990 Dau lygad drwg
 • 1993 Yr hanner tywyll
 • 1999 Noson y Meirw Byw: Rhifyn 30ain Pen-blwydd
 • 2000 Bruiser
 • 2005 Gwlad y meirw byw - Gwlad y Meirw
 • 2007 Cronicl y Meirw Byw - Dyddiadur y Meirw
 • 2009 Goroesiad y Meirw - Ynys Goroesi (Goroesiad y Meirw)

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .