Bywgraffiad o Edouard Manet

 Bywgraffiad o Edouard Manet

Glenn Norton

Bywgraffiad • Argraffiadau mewn golwg

 • Rhai gweithiau arwyddocaol gan Manet

Ganed Edward Manet ym Mharis ar Ionawr 23, 1832. Roedd ei deulu yn gyfoethog: ei dad yw'r Barnwr August Manet, mae'r fam yn lle hynny yn ferch i ddiplomydd.

Er ei fod yn ifanc, roedd gan Ėdouard angerdd am gelf a hoffai ddilyn gyrfa gelfyddydol, ond ni chaniatawyd hynny gan ei dad, a'i cofrestrodd yng Ngholeg Sant Rolin ym 1839.

Gweld hefyd: Bywgraffiad o Alberto Sordi

I Fodd bynnag, mae canlyniadau ysgolheigaidd y dyn ifanc yn wael, felly mae'r tad yn dewis gyrfa yn y Llynges i'w fab. Fodd bynnag, nid yw'r Manet ifanc yn pasio'r profion i gael mynediad i'r Academi Llynges ac am y rheswm hwn y mae'n cychwyn fel bachgen caban ar fwrdd y llong "Le Havre et Guadalupe".

Ar ôl y profiad hwn dychwelodd i Baris, gan lwyddo i argyhoeddi ei dad i ddilyn gyrfa artistig. Ceisiodd August Manet yn ofer i’w fab gofrestru yn yr École des Beaux-Arts, ond roedd yn well gan yr Ėdouard ifanc ym 1850 astudio celf gyda’r portreadwr enwog o Ffrainc, Thomas Couture. Yn y blynyddoedd hyn agorodd Manet stiwdio gelf gydag Albert de Balleroy a chafodd garwriaeth gyda Suzanne Leenhoff, ei hathrawes piano. Ar ôl chwe blynedd mae Ėdouard yn gadael ei feistr celf, gan nad yw'n gweddu i'w arddull rhy banal ac academaidd.

Mae'r artist Ffrengig yn teithio llawer, mewn gwirionedd, mae'n ymweldYr Iseldiroedd, yr Eidal, Awstria, yr Almaen, yn dadansoddi ac yn astudio'r arddull donyddol a ddefnyddiwyd gan Giorgione, Goya, Velazquez, Titian ac arlunwyr Iseldireg y 1600au yn eu gweithiau. Mae ei wybodaeth o brintiau Japaneaidd hefyd yn dylanwadu'n fawr ar ei arddull ddarluniadol.

O 1856 ymlaen bu'n astudio yn yr Academi, gan ddilyn gwersi Léon Bonnat. Yn yr Academïau, cyfarfu Manet hefyd ag artistiaid enwog a nifer o ddeallusion. Diolch i'r arlunydd Ffrengig Berthe Morisot, mae'n mynd i mewn i'r cylch o beintwyr argraffiadol, gan wneud ffrindiau ag Edgar Degas, Camille Pissarro, Claude Monet, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne. Ym 1858 daeth yn ffrindiau â'r bardd Charles Baudelaire. Yn 1862, ar farwolaeth ei dad, mae'n derbyn etifeddiaeth fawr sy'n caniatáu iddo fyw'n dda ac i ymroi i gelf am weddill ei oes. Yn y cyfnod hwn creodd un o'i weithiau enwocaf, "Le déjeuner sur l'herbe", a gododd nifer o ddadleuon, oherwydd fe'i barnwyd yn warthus.

Ym 1863 priododd ei bartner Suzanne Lenhoff. Yn 1865 gorffennodd beintio "Olympia", paentiad a gafodd ei arddangos yn y Salon, gan gynhyrchu barn hyd yn oed yn fwy negyddol. Hefyd yn yr un flwyddyn aeth i Sbaen, ac yna dychwelodd yn fuan i Ffrainc. Yn y blynyddoedd hyn mae'n cymryd rhan yn nhrafodaethau'r Argraffiadwyr yn y Café Guerbois ac yng Nghaffi'r Nouvelle Athènes, ond yn dangos agwedddi-ddiddordeb. Er gwaethaf ei ddatgysylltiad amlwg oddi wrth y mudiad Argraffiadol, ystyrir ei fod wedi cyfrannu at ei ymddangosiad.

Yn 1869 gadawodd am Lundain, lle cyfarfu â'i unig ddisgybl, Eva Gonzales. Ym 1870 dechreuodd y Rhyfel Franco-Prwsia ac ymrestrodd yr arlunydd fel ail raglaw yn y Gwarchodlu Cenedlaethol. O 1873 ymlaen, mae'r defnydd o arddull ddarluniadol argraffiadol yn amlwg yn ei weithiau artistig. Un o'r gweithiau enwocaf a greodd yn y blynyddoedd hyn yw "Bar aux Folies Bérgere", lle mae'n defnyddio arddull ddarluniadol tebyg i arddull yr arlunydd argraffiadol Claude Monet. Mae pynciau trefol hefyd yn cael eu dewis yn y paentiad. Er gwaethaf hyn, mae Manet yn cael ei wahaniaethu oddi wrth artistiaid argraffiadol eraill trwy ddefnyddio lliw du yn ei baentiadau.

I ddangos ei ymwahaniad oddi wrth y mudiad argraffiadol, nid yw byth yn cymryd rhan yn unrhyw un o'r arddangosfeydd argraffiadol. Ym 1879 trawyd yr arlunydd gan salwch difrifol, ataxia locomotor, a fyddai'n mynd gydag ef hyd ei farwolaeth.

Ym 1881 dechreuodd Manet dderbyn y gydnabyddiaeth gyntaf gan ei wlad, mewn gwirionedd, dyfarnwyd y Lleng Anrhydedd iddo gan Weriniaeth Ffrainc a'i ddyfarnu yn y Salon. Ebrill 6, 1883, gwanychodd y clefyd ef yn mhellach, i'r graddau y torwyd ei droed aswy i ffwrdd. Ar ôl poendod hir, bu farw Ėdouard Manet Ebrill 30, 1883 yn yr oedranyn 51 oed.

Gweld hefyd: Bywgraffiad John Fitzgerald Kennedy

Rhai o weithiau arwyddocaol Manet

 • Lola de Valence (1862)
 • Brecwast ar y gwair (1862-1863)
 • Olympia (1863) )
 • Y Pibydd Brith (1866)
 • Dienyddiad yr Ymerawdwr Maximilian (1867)
 • Portread o Émile Zola (1868)
 • Y Balconi (1868) -1869)
 • Berthe Morisot gyda het ddu a thusw o fioledau (1872)
 • Portread o Clemenceau (1879-1880)
 • Y bar yn y Folies-Bergère (1882) )

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .