Caterina Caselli, bywgraffiad: caneuon, gyrfa a chwilfrydedd

 Caterina Caselli, bywgraffiad: caneuon, gyrfa a chwilfrydedd

Glenn Norton

Bywgraffiad

 • Y dechreuadau
 • Llwyddiant "Nessuno mi può Giudica"
 • Y blynyddoedd aur: ail hanner y 60au
 • Caterina Caselli yn y 70au
 • Yr 80au a’r 90au
 • Y mileniwm newydd

Arlunydd Eidalaidd yw Caterina Caselli sydd wedi cael gyrfa hir iawn: o gantores i gynhyrchydd recordiau mae ganddi lwyddiannau niferus yn y maes cerddoriaeth. Roedd hi hefyd yn actores a chyflwynydd teledu. Gadewch i ni ddarganfod mwy amdani yn y bywgraffiad byr hwn.

Caterina Caselli yn 2021

Y dechreuadau

Ganed Caterina Caselli ar Ebrill 10, 1946 yn Modena . Cafodd ei blentyndod ei nodi gan ddigwyddiad trasig: dim ond 14 oed oedd pan gyflawnodd ei dad hunanladdiad, gan adael ei wraig - gweuwr - a dwy ferch ar ôl. Roedd hi'n 1960.

Ymroddodd Caterina ei hun i gerddoriaeth fel allfa ac angerdd: ar ôl ei phrentisiaeth gychwynnol, pan chwaraeodd y bas gyda rhai ensembles a oedd yn sefyll allan yn neuaddau dawns Emilian, cymerodd rhan mewn dwy flynedd ar bymtheg yng nghystadleuaeth Castrocaro "Voci nuove", gan gyrraedd y rownd gynderfynol.

Sylwodd Alberto Carisch, cynhyrchydd recordiau, a llofnodwyd hi gan y label a sefydlodd ychydig flynyddoedd ynghynt: y Milanese MRC.

Felly recordiodd ei sengl gyntaf "Sciocca / I'm calling you all the evenings": er iddi gael ei chyflwyno yn ystod "La Fiera dei Sogni" - rhaglen deledu a gynhaliwyd gan Mike Bongiorno - ni chafodd lwyddiantgobeithio.

Caterina Caselli, clawr y record 45 rpm "Byddaf yn eich galw bob nos / Gwirionedd" (1964)

L' flwyddyn yn ddiweddarach, llofnododd Caterina gytundeb gyda CGD Sugar. Mae'n cael ei werthfawrogi yn y "Cantagiro" gyda "Sono qui con voi", fersiwn Eidaleg y gân gan Them "Baby, peidiwch â mynd".

Mae'r 45 rpm yn cael ei ryddhau ynghyd â chân arall "The Piper's girl".

Llwyddiant "Ni all neb fy marnu"

Daeth gwir lwyddiant Caterina Caselli yn 1966 yn unig, pan benderfynodd Adriano Celentano ymddangos yng Ngŵyl Sanremo gyda "Y bachgen o via Gluck" yn lle "Ni all neb fy marnu". Mae'r olaf yn gân a oedd wedi'i pharatoi'n arbennig ar ei gyfer, ond a ymddiriedir wedyn i Caterina Caselli - sy'n canu mewn cystadleuaeth â Gene Pitney.

Cwilfrydedd : i ddechrau dylai'r gân fod wedi cael sail rhythmig tango; Gwrthododd Caterina a newidiodd y gerddoriaeth.

Yn union yn yr amgylchiad hwn, mae'r cyfieithydd Emilian ifanc yn dod at bawb Casco d'oro : daw'r llysenw o'r steil gwallt melyn bob, a grëwyd yn arbennig ar ei chyfer gan arddullwyr Vergottini, teyrnged na yn ormod i'r Beatles : ers hynny, bydd y llysenw yn cadw cwmni iddi am weddill ei gyrfa.

Enillir adolygiad Ariston gan Gigliola Cinquetti a Domenico Modugno gyda "Duw, sut dwi'n dy garu di"; fodd bynnag " Ni all neb fy feirniadu " yn union sy'n dringo'r siartiau gwerthu, gyda dros filiwn o gopïau wedi'u gwerthu.

7>

Mae’r gân yn parhau ar frig y siartiau am naw wythnos yn olynol ac yn caniatáu i Caterina Caselli gael llwyddiant ar unwaith.

Hefyd am y rheswm hwn, cafodd ei galw gan Ettore Maria Fizzarotti i saethu'r ffilm o'r un enw "No one can judge me", lle bu'n actio ochr yn ochr â Gino Bramieri, Nino Taranto a Laura Efrikian.

Gweld hefyd: Bywgraffiad Ingrid Bergman

Mae enwogrwydd Caterina a'r darn yn mynd y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol, gan gyrraedd cyn belled â Sbaen (gyda "Ninguno me puede juzgar" ) a Ffrainc (gyda "Baisse un peu la radio" , sydd hefyd wedi'i ysgythru gan Dalida ).

Y blynyddoedd aur: ail hanner y 60au

Yn dilyn hynny recordiodd "Tutto nero", clawr o gân Rolling Stones "Paint it black".

Yn yr un flwyddyn, 1966, enillodd y Festivalbar gyda'r gân "Perdono"; tra gyda "L'uomo d'oro", ochr arall i'r 45 rpm, mae'n cymryd rhan yn "Un disco per l'estate", lle mae'n cyrraedd y pedwerydd safle.

Mae Fizzarotti yn dal i'w galw i gyfieithu "Perdono" yn ffilm, sioe gerdd y mae Laura Efrikian a Nino Taranto yn dal i ymddangos ynddi, yn ogystal â Fabrizio Moroni.

Yn fuan wedyn, eto ym 1966, rhyddhawyd dau albwm. Y cyntaf yw "Caterina meet the We Five", ei cyntaf 33rpm , a rennir gyda'r band Saesneg a enillodd enwogrwydd diolch i "You were on my mind".

Yna mae " Casco d'oro " yn cael ei ryddhau, 33 rpm lle mae "Puoi make me cry" (clawr "I put a spell on you", gan Screamin' Jay Hawkins ) a "Mae'n bwrw glaw".

Caterina Caselli yn dychwelyd i Sanremo ym 1967 gyda "Llwybr pob gobaith", wedi'i gyflwyno ar y cyd â Sonny & Cher ; hefyd yn cynnig "Sono bugiarda", clawr o gân Monkees "I'm a believer".

Caterina yn cynnal "Diamoci del tu" ar y teledu, ynghyd â Giorgio Gaber , ac yn cyhoeddi'r albwm o'r un enw (y trydydd iddi), cyn perfformio "Io non protesto, io amo", ffilm gerddorol gyda Mario Girotti (y dyfodol Terence Hill ), Tiberio Murgia a Livio Lorenzon.

Mae'n rhan o gast y ffilm 1967 "When I say I love you", gyda, ymhlith eraill, Jimmy Fontana , Lucio Dalla , Enzo Jannacci a Tony Renis .

Yna mae hi'n cofnodi:

 • "Gwyneb bywyd", sy'n caniatáu iddi fuddugoliaeth yn y Cantagiro;
 • "Dydw i ddim gyda chi bellach" , wedi'i ysgrifennu o Paolo Conte ;
 • "Y cloc", ac mae'n cymryd rhan yn "Disg ar gyfer yr haf".

Yn 1968 roedd yn serennu yn y ffilm "Peidiwch ag anghofio fi", gan Enzo Battaglia. Mae'r opera yn rhagweld y bydd yn dychwelyd i Sanremo gyda "Il gioco dell'amore", a gynigir ar y cyd â Johnny Dorelli . Daw ei "Gan Diwrnod"a ddefnyddir fel cerddoriaeth gefndir ar gyfer "The brain", ffilm Ffrengig gan Gerard Oury o 1969.

Caterina Caselli yn y 70au

1970 yw blwyddyn y trobwynt , mewn bywyd ac yn ei gyrfa: ar ôl cymryd rhan yn Sanremo ynghyd â Nino Ferrer gyda "Brenin y calonnau" ac ar ôl cynnig "Rwy'n gobeithio deffro yn fuan" i "Un disco per l'estate", mae'r canwr Modena yn cael ym mis Mehefin â mab Ladislao Sugar, Piero Sugar , rheolwr y label recordiau homonymous.

O'r eiliad honno ymlaen, daeth ei weithgarwch canu yn fwyfwy prin: ar ôl "Viale Kennedy", a gyflwynwyd yn Canzonissima , dychwelodd i lwyfan Ariston ym 1971 gyda "Ninna nanna (cuore mio ) ", ynghyd â Dik Dik.

Yn yr un cyfnod daeth yn fam i Filippo Sugar .

Y flwyddyn ganlynol, mae Caterina yn cyflwyno'r LP "Caterina Caselli" , sy'n cynnwys cloriau darnau gan Louis Armstrong , Bill Withers, Harry Nilsson a nifer o ddehonglwyr eraill.

Yn y 1970au hefyd fe'i dehonglwyd "Adenydd ieuenctid", a gyflwynwyd yn Fenis yn yr Arddangosfa Cerddoriaeth Ysgafn Ryngwladol, a "Breuddwyd fy hun", y cyfansoddwyd testun ohono gan gyn-aelod o Pooh Valerio Negrini.

Gweld hefyd: Bywgraffiad o Christian Dior

Mae'r albwm "Primavera", a gynhyrchwyd gan Giancarlo Lucariello, yn dyddio'n ôl i 1974: mae'n cynnwys trefniadau soffistigedig iawn gyda cherddorfa a phiano, ond fe'i croesewir mewnyn benderfynol o oer gan y cyhoedd.

Digwyddodd yr ymddeoliad swyddogol o'r olygfa yn 1975, ar ôl "Emosiwn gwych", rhaglen deledu ei hun ac albwm o'r un enw.

Caterina Caselli mewn llun o 2021

O'r eiliad hon ymlaen, mae Caterina Caselli yn newid gweithgaredd ei mam am yn ail â gweithgaredd cynhyrchydd recordiau ; gelwir ei label yn Ascolto ac fe'i sefydlwyd ym 1977.

Nid yw'n dilorni cydweithio canu achlysurol, er enghraifft gyda Pierangelo Bertoli yn "L'Erminia teimp adree" , neu gyda Dario Baldan Bembo yn "Coelcerth".

Yr 80au a'r 90au

Caeodd ei chwmni recordiau ym 1982, ond parhaodd gweithgaredd Caterina Caselli beth bynnag, yn gyntaf gyda CGD ac yna gyda Sugar Music.

Dychwelodd Caterina Caselli i Sanremo ym 1990, gan ganu "Ni ddylai un feddwl amdanoch": cromfach a ddaeth i ben yn fuan oedd hwnnw. Yn lle hynny, mae'n parhau â'i weithgarwch fel sgowt talent llwyddiannus. Hi sy'n darganfod doniau niferus; ymhlith eraill:

 • Giuni Russo;
 • Andrea Bocelli;
 • Paolo Vallesi;
 • Elisa Toffoli;
 • yr Avion Teithio;
 • i Negramaro;
 • Gerardina Trovato;
 • Malika Ayane;
 • i Gasosa;
 • Raphael Gualazzi.

Y mileniwm newydd

Ar ôl taith fer i fyd y sinema ym 1997 gyda "Tutti sotto per terra", comedi gan Davide Ferrario lle Mae Caterina yn chwarae modrybprif gymeriad Valerio Mastandrea , yn cymryd rhan yn y prosiect "Artisi yn unedig ar gyfer Abruzzo" yn 2009, gan recordio'r gân "Domani 21/04.09" gyda 56 o gantorion Eidalaidd eraill, y mae'r elw yn cael ei roi i elusen ar gyfer y poblogaethau yr effeithir arnynt gan ddaeargryn L'Aquila.

Dychwelodd i ganu'n fyw ar y llwyfan ar 25 Mehefin 2012, pan ganodd "Insieme a te non ci sto più" ar achlysur y "Concerto per l'Emilia" a lwyfannwyd yn Bologna: y tro hwn hefyd i cefnogi'r poblogaethau a oedd yn gorfod delio â'r daeargryn.

Ar ddiwedd 2021, ar ôl cymaint o flynyddoedd i ffwrdd o'r olygfa, mae'n dychwelyd i'r teledu fel gwestai i Fabio Fazioyn Che tempo che fa; yr achlysur yw siarad am eich dogfen bywgraffyddol newydd, o'r enw "Caterina Caselli - Una vita 100 vite"(cyfarwyddwyd gan Renato De Maria).

Caterina Caselli

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .