Marco Bellocchio, bywgraffiad: hanes, bywyd a gyrfa

 Marco Bellocchio, bywgraffiad: hanes, bywyd a gyrfa

Glenn Norton

Bywgraffiad • Crefydd, gwleidyddiaeth a seiciatreg

 • Marco Bellocchio yn y 2010au
 • Ffilmograffeg hanfodol Marco Bellocchio

Bywyd a gyrfa Marco Nodweddir Bellocchio gan y myfyrdod ar y ddau begwn sydd wedi nodweddu bywyd Eidalaidd ers yr Ail Ryfel Byd, Catholigiaeth a Chomiwnyddiaeth.

Ganed yn nhalaith Emilia (Tachwedd 9, 1939, yn Piacenza) i fam athro a thad cyfreithiwr, sut bynnag a gollwyd yn ystod ei lencyndod, derbyniodd Marco addysg Gatholig gref, gan fynychu ysgol ganol ac ysgol uwchradd yn sefydliadau crefyddol.

Mae cysylltiad cryf rhwng y toriad gyda’r fagwraeth hon a dechrau ei yrfa fel cyfarwyddwr.

Ym 1959 rhoddodd y gorau i'w astudiaethau prifysgol mewn athroniaeth ym Mhrifysgol Gatholig Milan i symud i Rufain a chofrestru ar gyrsiau yn y "Centro Sperimentale di Cinematografia". Ar ddechrau'r 60au, ar ôl gwneud rhai ffilmiau byr lle mae dylanwad cyfarwyddwyr fel Fellini a Michelangelo Antonioni yn amlwg, mae'n penderfynu symud i Lundain i fynychu cyrsiau yn y "Slade School of Fine Arts". Daw'r astudiaethau i ben gyda thraethawd hir ar Antonioni a Bresson.

Digwyddodd ffilm gyntaf Bellocchio yn 1965 ac roedd yn ganolbwynt i ddadlau cryf. Mae ei ffilm nodwedd gyntaf, "Fists in the Pocket" yn gerydd ac arlliwiau llymgrotesques o un o werthoedd allweddol cymdeithas bourgeois: y teulu. Mae'r prif gymeriad, dyn ifanc sy'n dioddef o epilepsi a chwaraewyd gan Lou Castel ar ôl i Gianni Morandi roi'r gorau iddi, yn ceisio lladd ei deulu cyfan. Dyfarnwyd y "Vela d'Argento" yn yr "Festival di Locarno" a "Nastro d'argento" i'r ffilm, a wrthodwyd o'r dewis o "Mostra di Venezia".

O'i gymharu am ei arddull a'i wreiddiau Emilian cyffredin â newydd-ddyfodiad mawr arall y blynyddoedd hynny, Bernardo Bertolucci, daeth Bellocchio yn gyflym yn un o eiconau chwith yr Eidal. Ers diwedd y 60au, fodd bynnag, mae'r ddelwedd hon ar chwâl. Yn "China is close" o 1967, "gwobr arbennig y rheithgor" yng Ngŵyl Ffilm Fenis ac enillydd "Nastro d'argento", a gyda'r bennod "Gadewch i ni drafod, gadewch i ni drafod ..." sydd wedi'i chynnwys yn y ffilm "Amore e rage" - ffilm gyfunol 1969 a saethwyd ynghyd â Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Carlo Lizzani a Jean Luc Godard - ni ellir galw Marco Bellocchio yn gyfarwyddwr plaid mwyach. Mae'r ymosodiad llym ar ragrith gwerthoedd bourgeois yn cyd-fynd â gwadu'r goddefedd, y trawsffurfiaeth, anffrwythlondeb rhan fawr o'r chwith Eidalaidd. Gwadiad cryf iawn na arbedodd hyd yn oed yr adnewyddiad a gynigiwyd yn y blynyddoedd hynny gan brotestiadau ieuenctid y cyfnod dwy flynedd '68-'69.

Yn y 70au y mae'raeddfedu artistig diffiniol o Marco Bellocchio. Yn 1972, gyda "Yn enw'r tad", mae gwadu cynlluniau pŵer cymdeithas yn cyd-fynd â'r ymgais i dreiddio i strwythurau pŵer a'u perthynas orfodol â'r unigolyn, thema a archwiliwyd mewn ffilmiau dilynol.

Yn "Matti da slegare" (1975), ceisir llwybr dogfennol. Mae’r ffilm yn ymchwiliad didrugaredd i fyd llochesi meddwl, a welir fel man gormes yn hytrach na thriniaeth, a dadansoddiad o achosion salwch meddwl, gan amlygu’r cysylltiad sy’n deillio o drefniadaeth gymdeithasol. Yn "Triumphal march" (1976) mae camera Bellocchio yn pendroni am ystyr bywyd milwrol.

Go brin bod angen cofio sut roedd y ddwy thema yn hynod amserol yn y 1970au. Mewn gwirionedd, ym 1972, cymeradwywyd cyfraith 772 neu "gyfraith Marcora" yn yr Eidal, a gosbodd am y tro cyntaf yr hawl i wrthwynebiad cydwybodol, ac ym 1978 cymeradwywyd cyfraith 180, neu "gyfraith Basaglia", a gosbodd ddiwedd y cyfnod. y sefydliad lloches. Nodweddir

Gweld hefyd: Dimartino: bywgraffiad, hanes, bywyd a chwilfrydedd am Antonio Di Martino

1977 fel trobwynt newydd yng ngyrfa broffesiynol Marco Bellocchio. Mae'r ffilm "The Seagull" yn cael ei ryddhau, yn seiliedig ar y ddrama o'r un enw gan Anton Chekhov. Mae'r ffilm yn nodi dechrau tymor newydd yng nghynhyrchiad ffilm y cyfarwyddwr. Os bydd amheuon ar y naill law, mae cwestiynau a chwynion yn parhautuag at gymdeithas bourgeois, ar y llaw arall yr adolygiad beirniadol o'r atebion a ddarperir gan y chwith yn dod yn fwy amlwg.

Bydd y gymhariaeth â gweithiau mawr llenyddiaeth yn aros yn gyson. Yn yr ystyr hwn, beirniadwyd y ffilmiau "Henry IV" (1984), yn fawr am ailddehongliad rhydd o destun Pirandello a "The Prince of Homburg" (1997), a gymerwyd o'r testun gan Heinrich von Kleist.

Ar y llaw arall, bydd gweledigaeth fewnblyg ffilmiau Bellocchio yn cynyddu. Chwiliad mewnol na fydd yn colli'r cysylltiad â realiti a gyda dewisiadau bywyd bob dydd a gwleidyddiaeth. I'r cyfeiriad hwn mae ffilmiau'r 80au, gan ddechrau o "Leap into the void" (1980), enillydd y David di Donatello, i "Y llygaid, y geg" (1982), hyd at "Diavolo in corpo" (1986) a "Gweledigaeth y Saboth" (1988).

Ers y 1990au cynnar, bydd yr ymchwil fewnblyg sy'n nodweddu ei ffilmiau yn gynyddol yn arwain y cyfarwyddwr i ddatgelu'r diddordeb cynyddol ym myd seiciatreg a seicoleg yn ei weithiau.

Ffilm yn seiliedig ar y sgript gan y seiciatrydd Massimo Fagoli fydd yn dod â gwobr fwyaf mawreddog ei yrfa i'r cyfarwyddwr. Mewn gwirionedd, yn 1991 gyda "The condemnation", enillodd Bellocchio yr Arth Arian yng Ngŵyl Ffilm Berlin. Bydd y seiciatrydd Fagoli hefyd yn sgriptio'r llai ffodus "The Butterfly Dream" (1994).

Ynghylch ymileniwm newydd y cyfarwyddwr yn dychwelyd i fod yng nghanol y dadlau mawr. Yn 2001 mae ei berthynas gyson â chrefydd yn trosi i "Awr crefydd", enillydd "Rhuban Arian". Mae'r prif gymeriad, Sergio Castellitto, yn beintiwr, anffyddiwr a chyda gorffennol comiwnyddol, sy'n ei gael ei hun yn wynebu gwrthdaro â'r eglwys ac â chrefydd dimensiynau Kafkaesque o flaen y newyddion sydyn am broses curo ei fam ac o flaen y dewis o mab i fynychu dosbarth crefydd yn yr ysgol.

Yn 2003 cyhoeddwyd adluniad mewnblyg o herwgipio Aldo Moro, "Buongiorno notte". Mae plot y ffilm, sy'n seiliedig ar nofel Anna Laura Traghetti "The Prisoner", yn dychmygu'r berthynas rhwng Moro ac un o'i ddalwyr, merch ifanc. Mae’r ferch, sydd wedi’i rhwygo gan gyferbyniad ei bywyd dwbl, yn llyfrgellydd yn ystod y dydd a therfysgwr gyda’r nos, yn darganfod affinedd dynol â Moro sy’n taflu ei hargyhoeddiadau ideolegol i argyfwng. Nid oes neb yn ei ddeall, ac eithrio awdur ifanc, yn ogystal ag awdur y ffilm ar y stori yn y dyfodol, y cyfarwyddwr Bellocchio ei hun.

Ymhlith ei ffilmiau nodwedd o'r 2000au rydym yn sôn am "Vincere", ffilm hanesyddol (gyda Giovanna Mezzogiorno a Filippo Timi) y mae ei digwyddiadau yn adrodd hanes Benito Albino Dalser, mab cyfrinachol Benito Mussolini. "Vincere" oedd yr unig ffilm Eidalaidd mewn cystadleuaeth yng Ngŵyl Ffilm Canneso 2009 a’r ffilm a gafodd y mwyaf o wobrau yn y David di Donatello 2010 (gydag wyth gwobr allan o bymtheg enwebiad, gan gynnwys y Cyfarwyddwr Gorau).

Marco Bellocchio yn y 2010au

Ar 4 a 5 Medi 2010 cyfarwyddodd yr opera Rigoletto yn fyw ym Mantua, a ddehonglwyd gan Placido Domingo, a gynhyrchwyd gan RAI ac a ddarlledwyd ledled y byd mewn 148 o bentrefi.

Y flwyddyn ganlynol enillodd Marco Bellocchio y Golden Halberd am Gyflawniad Oes ar gyfer y sinema a hefyd y wobr am y cyfarwyddwr gorau ar gyfer y ffilm "Sorelle Mai". Ar 9 Medi yn 68ain Gŵyl Ffilm Ryngwladol Fenis derbyniodd y Golden Lion for Lifetime Achievement o ddwylo Bernardo Bertolucci.

Yn ddiweddarach cyhoeddodd ei fwriad i saethu stori a ysbrydolwyd gan stori Eluana Englaro a'i thad Beppino Englaro. Er gwaethaf anawsterau cynhyrchu niferus a gwrthdaro â Rhanbarth Friuli-Venezia Giulia, dechreuodd y ffilmio ym mis Ionawr 2012. Perfformiwyd y ffilm am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Fenis 2012 o dan y teitl "Sleeping Beauty".

Mae'r gwaith hwn yn ymdrin â thema ewthanasia a'r anhawster o gael deddfwriaeth diwedd oes mewn gwlad, yr Eidal, sy'n gartref i Ddinas y Fatican o fewn ei ffiniau , canolfan fyd-eang y Eglwys Gatholig. Yn 2013 yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Bari mae Bellocchio yn derbyn Gwobr Mario Monicelli fel cyfarwyddwr Best Picture, "Sleeping Beauty."

Gweld hefyd: Bywgraffiad o Charlemagne

Ers mis Mawrth 2014 mae wedi bod yn llywydd y Cineteca di Bologna.

Yn 2016 rhyddhawyd "Make beautiful dreams", ffilm yn serennu Valerio Mastandrea a Bérénice Bejo yn seiliedig ar y nofel hunangofiannol o'r un enw gan Massimo Gramellini.

Yn 2019 rhyddhawyd "The braditor", roedd ffilm gyda Pierfrancesco Favino a Luigi Lo Cascio yn serennu ar gymeriad Tommaso Buscetta, y mafioso, a elwir yn "bos y ddau fyd" , a helpodd y beirniaid Falcone a Borsellino i daflu goleuni ar y sefydliad Cosa Nostra a'i arweinwyr. Ar ôl bod yn cystadlu yng Ngŵyl Ffilm Cannes 2019, enwebodd yr Eidal ef ar gyfer Oscars 2020.

Y flwyddyn ganlynol derbyniodd y Palma d’Or for Lifetime Achievement yng Ngŵyl Ffilm Cannes.

Yn y 2020au gwnaeth "Esterno notte" (2022) a "Rapito" (2023). Mae'r olaf yn ffilm am achos Edgardo Mortara.

Mae Marco Bellocchio yn frawd i'r beirniad Piergiorgio Bellocchio ac yn dad i'r actor Pier Giorgio Bellocchio . Brawd yng nghyfraith y seicolegydd Lella Ravasi Bellocchio ac ewythr i'r awdur Violetta Bellocchio.

Ffilmograffeg hanfodol Marco Bellocchio

 • 1961 - Lawr gyda fy ewythr (ffilm fer)
 • 1961 - Euogrwydd a chosb (ffilm fer)
 • 1962 - Gwnaethpwyd meryw yn ddyn (ffilm fer)
 • 1965 - Dyrnau yn y boced
 • 1965 - Euogrwydd a chosb
 • 1967 - Tsieina yn agos at
 • 3>1969 -Cariad a dicter
 • 1971 - Yn enw'r tad
 • 1973 - Slam yr anghenfil ar y dudalen flaen
 • 1975 - Matti i ddatglymu
 • 1976 - Gorymdaith fuddugoliaethus
 • 1977 - Yr wylan
 • 1978 - Y peiriant sinema
 • 1979 - Naid i'r gwagle
 • 1980 - Gwyliau yn Val Trebbia<4
 • 1982 - Y llygaid, y geg
 • 1984 - Harri IV
 • 1986 - Y diafol yn y cnawd
 • 1988 - Gweledigaeth y Saboth
 • 1990 - Y condemniad
 • 1994 - Breuddwyd y glöyn byw
 • 3> 1995 - Breuddwydion toredig
 • 1997 - Tywysog Hombwrg
 • 1998 - Crefydd hanes
 • 1999 - Y nyrs
 • 2001 - Byd arall yn bosib
 • 2002 - Dosbarth crefydd - Gwên fy mam
 • 2002 - Hwyl fawr y gorffennol
 • 2002 - Milimedr o'r Galon
 • 2003 - Nos fore da
 • 2005 - Y cyfarwyddwr priodas
 • 2006 - Chwiorydd
 • 2009 - Buddugol
 • 2010 - Byth Chwiorydd
 • 2012 - Sleeping Beauty
 • 2015 - Gwaed fy ngwaed
 • 2016 - Cael breuddwydion melys<4
 • 2019 - Y bradwr

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .