Bywgraffiad Roberto Rossellini

 Bywgraffiad Roberto Rossellini

Glenn Norton

Bywgraffiad • La strada del cinema

 • Ffilmograffeg Roberto Rossellini
 • Gwobrau

Cyfarwyddwr sylfaenol a gwych o fewn sinematograffi pawb Ar y pryd, Ganed Roberto Rossellini yn Rhufain ar Fai 8, 1906. Gan dorri ar draws ei astudiaethau ar ôl graddio o'r ysgol uwchradd, ymroddodd i amrywiol weithgareddau cyn mynd i fyd y sinema fel technegydd llwyfan a golygydd, ac yn ddiweddarach fel sgriptiwr a chyfarwyddwr dogfennol. Yn hyn o beth, dylid nodi bod rhai ohonynt wedi'u saethu ar ran yr Istituto Nazionale Luce (sefydliad a grëwyd gan ffasgiaeth), gyda theitlau fel "Daphne", "Prélude à l'après-midi d'un faune" neu a "Fantasi Tanfor".

Aeth at sinema go iawn yn ddiweddarach, tua diwedd y 1930au, gan gydweithio ar y sgript o "Luciano Serra Pilota" gan Goffredo Alessandrini. Dim ond ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, yn 1941, gwnaeth y naid mewn ansawdd, gan gyfarwyddo "The White Ship" (dehongli, yn eironig ar gyfer yr hyn a fyddai'n dod yn dywysog y neorealists, gan actorion nad ydynt yn broffesiynol), y bennod gyntaf o "trioleg of war" a gwblhawyd yn ddiweddarach gan "Mae peilot yn dychwelyd" a "Y dyn o'r groes", ffilmiau o fawr ddim llwyddiant.

Ym 1944-45, tra bod yr Eidal yn dal i gael ei rhannu gan y ffrynt sy’n symud tua’r gogledd, saethodd yr hyn a ystyrir yn gampwaith iddo yn ogystal ag un o’r sinematograffi mwyaf, “Roma, cittàagored." Mae'r ffilm nid yn unig yn bwysig i'r pwnc ac i drasiedi uchel ac effeithiolrwydd yr arddull, ond hefyd oherwydd ei bod yn nodi dechrau'r hyn a elwir yn neorealaeth. Gyda'r mynegiant hwn rydym am danlinellu gwaith artistig a nodweddir gan elfennau megis anhysbysrwydd (actorion nad ydynt yn broffesiynol), saethu uniongyrchol, diffyg "cyfryngu" awdurdodol a bod yn fynegiant o leisiau cyfoes.

Os gallwn ddweud yn ôl-weithredol fod y ffilm yn gampwaith, yn y derbyniwyd amser Ei ddangosiad mewn theatrau braidd yn oeraidd, gan y cyhoedd a chan y rhan fwyaf o'r beirniaid.Ymhlith pethau eraill, fel y dywed Rossellini ei hun, y mae chwyldro "Roma, open city" i'r ffaith ei fod roedd modd torri " strwythurau diwydiannol sinema'r blynyddoedd hynny ", gan ennill " rhyddid i fynegi eich hun heb gyflyru ".

Gweld hefyd: Rkomi, y bywgraffiad: gyrfa gerddorol, caneuon a chwilfrydedd

Ar ôl y profiad o " Rhufain, dinas agored" Roberto Rossellini gwnaeth ddwy ffilm eithriadol arall megis "Paisà" (1946) a "Germania anno zero" (1947), myfyrdodau chwerw ar amodau'r Eidal a gafodd eu poenydio gan gynnydd y rhyfel ac ar argyfwng gwerthoedd dynol yn yr Almaen ar ôl y rhyfel.

Ar ôl y cerrig milltir hyn, mae'r cyfarwyddwr yn ceisio dod o hyd i ffyrdd newydd o fynegiant, heb lwyddiant mawr. Dyma'r aflwyddiannus "Love", ffilm mewn dwy bennod a ddehonglir ganAnna Magnani, ac o'r methdaliad "The villain-killing machine"; yn ddiweddarach gwnaeth hefyd y bythgofiadwy "Francesco, giullare di Dio" a "Stromboli, terra di Dio", y ddau yn canolbwyntio, er mewn gwahanol synhwyrau, ar y broblem o ras dwyfol. Yn y ffilm olaf, mae ei bartneriaeth artistig ag Ingrid Bergman yn dechrau: bydd y ddau hefyd yn byw stori sentimental poenus.

Ar ôl cyfnod o argyfwng artistig a phersonol, a nodweddir gan daith hir i India (lle mae hefyd yn dod o hyd i wraig), a oedd i fod i gynhyrchu deunydd ar gyfer ffilm ddogfen 1958 o'r un enw, bydd yn cyfarwyddo gweithiau sy'n ffurfiol impeccable ond nad ydynt bellach a chywiriadau megis "General Della Rovere", "Roedd yn nos yn Rhufain" a "Long live Italy". Mae "General Della Rovere" yn arbennig (a ddyfarnwyd yn Arddangosfa Fenis) yn cyfeirio at themâu'r Gwrthsafiad sy'n annwyl i'r Rossellini cyntaf ac mae'n ymddangos yn arwydd o'r awydd i gychwyn ar gyfnod newydd, tra mewn gwirionedd mae'n nodi mynediad yr awdur i'r cynhyrchiad. "masnachol", er ei fod wedi'i dymheru gan y dalent wych, bob amser yn gyfan, a chan greadigrwydd gweledol y cyfarwyddwr.

Ond roedd ei wythïen arddull fawr bellach wedi blino'n lân. Yn ymwybodol o'r sefyllfa hon, ymroddodd yn llwyr i gyfarwyddo gweithiau poblogaidd ac addysgol a gynlluniwyd ar gyfer teledu. Mae rhai teitlau atgofus yn gwneud i ni ddeall natur y ffilmiau hyn: maent yn amrywio o "Oes ofhaearn", i "Actau'r Apostolion" hyd at "Socrates" (rydym bellach yn 1970).

Mae fflach artistig nodedig yn digwydd gyda'r rhaglen ddogfen "The seizure of power by Louis XIV", a wnaed ar gyfer Teledu Ffrangeg ac yn cael ei farnu gan feirniaid i fod yn deilwng o'i bethau gorau.

Gweld hefyd: Luciano Spalletti, cofiant

Ar ôl dychwelyd i'r sinema o'r diwedd, mae'n rhoi'r gorau iddi gyda "Blwyddyn Un. Alcide De Gasperi" (1974) ac "Il Messia" (1976) dwy ffilm sy'n mynd i'r afael â materion yr ymwelwyd â hwy eisoes yn y gorffennol gyda chryfder ac argyhoeddiad llawer gwahanol. Ar ôl cyfnod byr, ar 3 Mehefin, 1977, bu farw Roberto Rossellini yn Rhufain.

Ffilmograffeg Roberto Rossellini

 • Prélude à l'après midi d'un faune (1936)
 • Daphné (1936)
 • La vispa Teresa (1939 )
 • Y twrci sy'n bwlio (1939)
 • Ffantasi tanddwr (1939)
 • nant Ripasottile (1941)
 • Y llong wen (1941) )
 • Peilot yn dychwelyd (1942)
 • Awydd (1943)
 • Gŵr y groes (1943)
 • Roma, dinas agored (1945)
 • Paisà (pennod: Sisili. Napoli. Rhufain. Florence. Romagna. The Po) (1946)
 • Yr Almaen blwyddyn sero (1947)
 • Y peiriant lladd dihiryn (1948) )
 • Stromboli, gwlad Duw (1950)
 • Ffrainc, cellwair Duw (1950)
 • Ewrop '51 (1951)
 • Othello (1952) )
 • Y Saith Pechod Marwol (pennod: Cenfigen) (1952)
 • La Gioconda (1953)
 • Menywod ydyn ni (pennod: Llais dynol. Y wyrth) ( 1953)
 • Ble mae'r rhyddid? (1953)
 • MerchIorio (1954)
 • Ofn (1954)
 • Joan of Arc wrth y stanc (1954)
 • Taith i'r Eidal (1954)
 • Cariadon hanner canrif (pennod: Napoli '43) (1954)
 • India heb derfynau (1958) Gweler
 • Y Cadfridog Della Rovere (1959)
 • Yr Eidal hir fyw (1960 )
 • Golygfa o'r bont (1961)
 • Turin yn y can mlynedd (1961)
 • Vanina Vanini (1961)
 • Roedd hi'n nos yn Rhufain ( 1961)
 • Y Carabinieri (1962)
 • Benito Mussolini (1962)
 • Enaid Du (1962)
 • Rogopag (pennod Illibatezza) (1963)
 • Oes yr Haearn (1964)
 • Ymosodiad pŵer gan Louis XIV (1967)
 • Y syniad o ynys. Sisili (1967)
 • Deddfau’r Apostolion (1968)
 • Socrates (1970)
 • Cryfder a rheswm: cyfweliad â Salvador Allende (1971)
 • Prifysgol Rice (1971)
 • Blaise Pascal (1971)
 • Awstîn Hippo (1972)
 • Cartesius (1973)
 • Oes Cosimo de' Medici (1973)
 • Cyngerdd i Michelangelo (1974)
 • Poblogaeth y Byd (1974)
 • Blwyddyn Un (1974)
 • Y Meseia (1976)
 • Beaburg (1977)

Gwobrau

 • 1946 - Gŵyl Ffilm Cannes: Grand Prix ex aequo ("Rhufain, dinas agored")
 • 1946 - rhuban arian am y cyfeiriad gorau ("Paisà")
 • 1952 - Gŵyl Ffilm Fenis: 2il wobr ryngwladol ex aequo ("Ewrop '51")
 • 3> 1959 - Gŵyl Ffilm Fenis : Golden Lion ex aequo ("General Della Rovere")
 • 1960 - Rhuban Arian ar gyfer y Cyfarwyddwr Gorau ("CyffredinolDella Rovere”), Gŵyl Karlovy Vary: gwobr arbennig gan reithgor ("Roedd hi'n nos yn Rhufain")

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .