Bywgraffiad Gustav Klimt

 Bywgraffiad Gustav Klimt

Glenn Norton

Bywgraffiad • Celfyddyd ymwahanu

 • Gweithiau gan Klimt

Lluniau a phaentiadau Gustav Klimt, wedi eu coethi, yn allusive, yn synhwyrus, yn llawn cyfeiriadau diwylliedig, maent yn ddwys gweithiau atgofus, sy'n amgáu ac yn trosglwyddo awyrgylch Fienna y "Belle Epoque", Fienna Freud, Gustav Mahler a Schönberg. Adlais atgofus a bythgofiadwy sy'n parhau i fod yn drawiadol ym mhresenoldeb darn unigol o waith yr artist aruchel hwn.

Mab i Ernst Klimt, ysgythrwr gof aur, ac Anna Fiuster, Fienna o amodau cymdeithasol cymedrol, ganed Gustav ar 14 Gorffennaf 1862 yn Buamgarten, ger Fienna. Yn bedair ar ddeg dechreuodd fynychu'r Ysgol Celf a Chrefft yn y brifddinas, lle cafodd ddysgu mwy am y gwahanol dechnegau a ddefnyddir mewn celf mwy clasurol, megis ffresgo a mosaig, ond hefyd i ddod i gysylltiad â'r eplesiadau mwyaf arloesol o y foment.

Mae ei frawd Ernst yn gwmni iddo, a fydd yn gweithio gydag ef hyd ei farwolaeth yn 1892, y flwyddyn y mae'r Weinyddiaeth Diwylliant ac Addysg yn comisiynu Klimt a Franz Matsch (hefyd ei gyd-fyfyriwr), addurniad o rhai neuaddau Prifysgol Fienna.

Dechreuodd ei yrfa fel arlunydd yn swyddogol trwy greu addurniadau darluniadol ar gyfer amrywiol adeiladau cyhoeddus a chyn hir daeth yn etifedd Hans Makart (1840-1884). Yr addurn i neuadd fawr Prifysgol MrYsgogodd Fienna, a’i thema yw Athroniaeth, Meddygaeth a’r Gyfraith (Lluniau Cyfadran) , a ddienyddiwyd gan Klimt rhwng 1900 a 1903, feirniadaeth hallt gan awdurdodau Fienna, a oedd yn herio ei chynnwys erotig a gosodiad cyfansoddiadol digynsail y paentiadau. . Yn yr un modd, roedd y ffris addurniadol fawr a grëwyd ym 1902 ar gyfer y neuadd a oedd yn gartref i gofeb Beethoven, gan Max Klinger, yn cael ei ystyried yn anweddus. Roedd sgandalau o'r fath yn nodi diwedd gyrfa swyddogol Klimt.

Ond ni adawodd Gustav Klimt ei hun i gael ei ddychryn: eisoes yn 1897, gyda ffrwydrad o wrthryfel, roedd wedi sefydlu mudiad Ymneilltuaeth Fiennaidd, gyda'r arlunydd yn aeddfedu ei safle ei hun yn bendant, wedi'i nodi gan wrthryfel yn erbyn canoniaid swyddogol a'r gwrthryfel cenhedlaeth a oedd yn bwriadu rhyddhau celf o'r deyrnged i gonfensiynau.

Gweld hefyd: Gilles Rocca, bywgraffiad, hanes a bywyd Bywgraffiadarlein

Fel yr ysgrifennodd Klimt ei hun, mewn llythyr at y "Kunstlerhaus" ("Tŷ'r Artistiaid" a oedd yn rheoli strwythur cysylltiadol artistiaid Fiennaidd a threfniadaeth swyddogol yr arddangosfeydd), ei nod oedd " dod â bywyd artistig Fienna i mewn i berthynas hanfodol ag esblygiad celf dramor a chynnig arddangosfeydd gyda chymeriad artistig pur sy'n rhydd o anghenion y farchnad ". Mae'r term "Gwahaniad" wedi'i fenthyg o hanes Rhufeinig ac mae'n cyfeirio at y dull o frwydro a ddefnyddiwydgan y plebeiaid i gael hawliau cyfartal yn erbyn y patricians, y "secessio plebis". Bydd yn dod yn derm ffasiynol i nodi gwrthryfel artistiaid ifanc yn erbyn ceidwadaeth y genhedlaeth flaenorol.

Datblygodd Klimt, gan ddefnyddio'r arloesiadau addurniadol o "Art Nouveau", symudiad sy'n gysylltiedig yn anad dim â'r celfyddydau cymhwysol, y daeth yn gynrychiolydd mwyaf ohonynt ym maes paentio, arddull gyfoethog a chymhleth a ysbrydolwyd yn aml gan cyfansoddiad mosaigau Byzantines, a astudiodd yn Ravenna. Ar lefel fwy damcaniaethol, fodd bynnag, mater o agor y ffiniau i ysbryd y cyfnod oedd yn cael ei uniaethu'n bennaf â chelfyddyd symbolaidd, wedi'i arlliwio â chynodiad erotig cryf.

Gweld hefyd: Ainett Stephens: bywgraffiad, hanes, cwricwlwm, bywyd preifat a chwilfrydedd

Ymhell o gerrynt avant-garde peintio’r oes ac mewn cysylltiad ag agweddau mwyaf arloesol pensaernïaeth a dylunio’r 20fed ganrif, roedd Klimt yn gefnogwr i artistiaid ifanc, gan gynnwys Oskar Kokoschka ac Egon Schiele (sef a gyflwynwyd i'r Fienna, yn y drefn honno, yn y Kunstschau ym 1908 ac yn y Kunstschau ym 1909).

Bu farw Gustav Klimt ar Chwefror 6, 1918, oherwydd strôc. Ymhlith ei weithiau mwyaf adnabyddus mae "The Kiss", paentiad a wnaed mewn olew ar gynfas a arddangoswyd yn Fienna - a "The Hug", a grëwyd rhwng 1905 a 1909.

Gweithiau gan Klimt

Isod yw'r dolenni manwl i rai gweithiauarwyddocaol neu enwog gan yr arlunydd o Awstria:

 • Favola (1883)
 • Idyll (1884)
 • Tu mewn i’r hen Burgtheater (1888)
 • Portread o Sonja Knips (1889)
 • Cariad (1895)
 • Cerddoriaeth I (1895)
 • Cerflunwaith (1896)
 • Trasiedi (1897)
 • Pallas Athena (1898)
 • Nuda Veritas (1899)
 • Athroniaeth (panel addurniadol) (1899-1907)
 • Fferm o fedw (1900) )
 • Judith I (1901)
 • Pesci d'oro (Pysgod Aur) (1902)
 • Portread o Emilie Flöge (1902)
 • Coed ffawydd I (1902)
 • ffrîs Beethoven (1902)
 • Gobeithio I a Hope II (1903, 1907)
 • Y cusan (1907-1908)
 • Y Tair Oes Menyw (1905)
 • Portread o Adele Bloch-Bauer (1907)
 • Pren y Bywyd (1905-1909)

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .